Corona: huidige maatregelen van stad Eeklo

UPDATE 29 MAART 2020

Extra maatregelen stad Eeklo in de strijd tegen het coronavirus

We bevinden ons nog steeds in een cruciale fase in de strijd tegen corona. Na overleg met de cel Noodplanning heeft de burgemeester onderstaande maatregelen aangepast en/of verlengd:

BKO

Voor de buitenschoolse kinderopvang is nog steeds code rood van kracht. Dit houdt in:

Paasvakantie

 • 10 unieke kinderen per bubbel
 • de 5 opvanglocaties zijn open tijdens de paasvakantie.

Schooldagen

Op schooldagen worden de kinderen in één opvanglocatie per school opgevangen, maximum 2 verschillende scholen per locatie. In de Zuiderzon worden de kinderen van de school de Meidoorn opgevangen. In het voormalige Schatjeseiland worden de kinderen van de scholen Het Kiempunt en De Eik opgevangen. Voor de locaties Bukinop, Kinderpoort en Dolfijn zijn er geen bijkomende wijzigingen in  de groepsindeling, maar worden de kleuters en kinderen van de lagere school zo veel mogelijk gescheiden opgevangen.

In @bij wordt de benedenverdieping voorzien voor de kinderen van de scholen St.-Jozef en St.-Janneke. De bovenverdieping wordt voorbehouden voor de kinderen van de school Het Droomschip. Er is voor beide groepen een aparte ingang voorzien met aanduiding (pijlen). Elke groep heeft een eigen sanitaire voorziening en eetplaats.

Algemene maatregelen:

 • De groepen mogen niet samen buiten spelen; een tijdschema per groep is aan de orde.
 • De lokalen worden grondig ontsmet terwijl de kinderen niet aanwezig zijn. Er zal een beurtrolsysteem voorzien worden om dit te kunnen garanderen.
 • Kinderen mogen 1 hobby combineren met de buitenschoolse opvang, mits het naleven van de gouden regels.
 • Regelmatige ventilatie is essentieel en wordt gegarandeerd.
 • Mondmaskerplicht bij kinderen uit het 5de en 6de leerjaar geldt enkel voor quarantaine en besmettingen. De begeleiding draagt dagelijks een mondmasker.

 

Jeugddienst

Wijkwerking (-13)

De werking wordt ontdubbeld over twee locaties: site Meibloem en site Chiro Sint-Jozef.

 • Elke locatie voorziet plaats voor maximum 10 kinderen.
 • Er zijn 2 professionele begeleiders per locatie.
 • De activiteiten vinden vooral buiten plaats.
 • Vooraf in te schrijven en eventueel aan te vullen indien niet volzet.

Taalstimulerende activiteiten (-13)

De activiteiten vinden plaats in De Blokhutten.

 • Er is 1 groep van maximum 10 kinderen.
 • Drie begeleidende taalcoaches zullen aanwezig zijn.
 • Er is een dagvullend aanbod: in de voormiddag taalstimulerende lessen en in de namiddag spelaanbod.
 • Activiteiten vinden zo veel als mogelijk buiten plaats.
 • Enkel met aanmeldingen vanuit de scholen, dus geen spontane inschrijvingen mogelijk.

Noodvakantiewerking (-13)

De noodvakantiewerking vindt plaats in De Blokhutten en Scoutslokalen.

 • Er zijn 3 groepen van maximum 10 kinderen (opgedeeld in leeftijdsgroepen 1ste en 2de leerjaar, 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar).
 • 1 professionele begeleider en 1 vrijwilliger per groep zullen aanwezig zijn.
 • We voorzien een dagvullend aanbod.
 • Activiteiten vinden zo veel als mogelijk buiten plaats.
 • Inschrijvingen verlopen telefonisch op het nummer 0490 52 06 84 (Beth De Kerpel)

Hit The City

De activiteiten blijven plaatsvinden op woensdag en vrijdag (buiten schoolvakanties) op de site van De Blokhutten volgens de huidige maatregelen rond jeugdwelzijn.

Zaalverhuur

Zaalverhuur is niet toegestaan, met uitzondering van de bloedinzameling van het Rode Kruis omwille van humanitaire redenen.

Kunstacademie

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) valt onder de noemer onderwijs en bevindt zich nog steeds in code rood. De reeds strengste maatregelen zijn van kracht en worden nauwgezet opgevolgd.

De lessen kunnen blijven doorgaan, voor zowel de -12 jarige als +12 jarige leerlingen:

 • De -12 jarigen mogen groepen van maximaal 10 kinderen vormen.
 • De +12 jarigen worden in groepen van maximaal 4 studenten ingedeeld.

Broertjes en zusjes, vriendjes en klasbubbels worden in de mate van het mogelijke aangehouden om gemengde bubbels zo veel als mogelijk te vermijden.

Het principe ‘school + academie + 1 hobby’ is van kracht.

Preventiedraaiboek

CC De Herbakker

Het cultuurcentrum organiseert geen activiteiten tot zolang de maatregelen van het Overlegcomité gelden. Van zodra er meer duidelijkheid is over versoepelende maatregelen voor de cultuursector, volgt er meer info over de activiteiten en ticketverkoop.

De zalen van CC De Herbakker kunnen enkel gehuurd worden binnen een professionele context voor repetitie, opnames, livestream, ... Publieke evenementen en activiteiten door amateurverenigingen zijn in onze infrastructuur tot nader bericht niet toegelaten.

Culturele publiekswerking

Culturele publieke activiteiten en evenementen op Eekloos grondgebied (in functie van het reglement Meetjeslandse muziekbands) zijn tot nader order niet mogelijk. Startdatum en voorwaarden hangen af van de overheidsbeslissingen.

Bibliotheek

Organisatie van klasbezoeken (rondleidingen) en klasuitleen (volgens regelgeving onderwijs):

Dit kan niet zolang de huidige regels gelden. Tot nader order blijft het afwachten of extra muros activiteiten terug mogelijk zijn voor scholen, wanneer ze terug openen na de paasvakantie.

Openen PC-ruimte vanaf 1 april:

De zes PC’s in de gebruikszaal zijn ter beschikking mits registratie en ontsmetting door de gebruikers. Het bezoek is beperkt tot maximum 30 minuten.

De leeszaal blijft momenteel gesloten.

Sportdienst

De huidige maatregelen voor sport

Belangrijkste wijzigingen in het kader van het Overlegcomité van 24 maart 2021:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.


Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Begeleiders dragen verplicht een mondmasker.


Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):

Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.

 

Verbauwenbad

Het Verbauwenbad is open op afspraak 

Welzijn

LDC Zonneheem

 • Het dienstencentrum werkt achter gesloten deuren.
 • Er worden geen groepsactiviteiten georganiseerd.
 • Zaalverhuur is niet mogelijk.
 • De kapper en niet-medische verzorging kan tot nader order van het Overlegcomité niet doorgaan.
 • Het restaurant is momenteel gesloten.
 • Vervoer op Maat gaat door met strikte opvolging van de nationale veiligheidsmaatregelen, waaronder het dragen van een mondmasker. Er is plaats voor 3 personen (excl. chauffeur) in het busje; betalen gebeurt bij voorkeur met bancontact.
 • Het vrijwilligersoverleg wordt digitaal of telefonisch georganiseerd.
 • Wie nood heeft aan een babbel of een wandeling kan contact nemen met het dienstencentrum in kader van het project ‘Buurten met Zonneheem’. Een persoonlijk contact kan telefonisch, aan huis of in het dienstencentrum zelf. De contactmomenten verlopen veilig en met de nodige bescherming. 
 • Ook op afstand probeert Zonneheem een lichtje te zijn: volg hun initiatieven via facebook of in het Eikenblad.

Thuiszorg

 • De medewerkers van de dienst gezinszorg, poetsdienst met dienstencheques en karweidienst blijven paraat voor ondersteuning. Extra aandacht voor het volgen van de coronamaatregelen (hou afstand, verwittig bij ziekte,…) is prioritair.
 • Meerijden met de medewerkers om boodschappen of andere uitstapjes is momenteel niet mogelijk. Enkel dringende verplaatsingen kunnen uitzonderlijk worden toegestaan.
 • De Goeiemorgentelefoon blijft een absolute meerwaarde in deze donkere periode. Wekelijks staan de vrijwilligers klaar met een luisterend oor voor een warme babbel.

Sociaal Huis

 • Individuele dienstverlening blijft, op afspraak, gegarandeerd.
 • Huisbezoeken/stoepgesprekken kunnen doorgaan mits het volgen van de veiligheidsmaatregelen.
 • Zaalverhuur voor externen kan momenteel niet.
 • De balie werkt enkel op afspraak.

Dienstverlening algemeen

De werking op afspraak van de stadsdiensten blijft behouden.

Samen volhouden is nu aan de orde, zodat we met zijn allen binnenkort terug meer vrijheid mogen ervaren.

Alle info over het vaccinatiecentrum

Contact

Communicatie