Corona: huidige maatregelen van stad Eeklo

Extra maatregelen stad Eeklo in de strijd tegen het coronavirus

We bevinden ons nog steeds in een cruciale fase in de strijd tegen corona. Na overleg met de cel Noodplanning heeft de burgemeester onderstaande maatregelen aangepast en/of verlengd:

BKO

De buitenschoolse kinderopvang gaat vanaf 9 juni over naar code GEEL:

Zomervakantie:

 • Juli: 100 unieke kinderen per locatie.
 • Augustus: 200 unieke kinderen per locatie

Opgelet: elke locatie kan maar x aantal kinderen opvangen naar gelang de personeelsbezetting

De 5 opvanglocaties zijn open tijdens de zomervakantie (sluiting van 19 tot 30 juli).

Schooldagen:

 • Kinderen kunnen terug in groepen van 50  verschillende kinderen opgevangen worden uit verschillende scholen per dag.
 • Indien er meer dan 50 kinderen zijn, worden de kinderen opgesplitst in twee groepen (ook geldig voor buiten spelen).

Alle kinderen kunnen terug via de hoofdingang van het gebouw ontvangen worden.

Algemene maatregelen/versoepelingen:

 • Externen mogen terug de opvang betreden. (bvb. een rondleiding, wenmoment, stagebezoek door begeleider van school, klusjesman, logopedisten,..) à  mits het toepassen van de hygiënemaatregelen: (afstand, mondmasker en handhygiëne).
 • Ouders zijn terug toegelaten in de leefgroep/opvang.
 • Schoolkinderen moeten niet langer per schoolbubbel opgevangen worden. De maximum groepsgrootte = 50 kinderen
 • Mondmaskers voor begeleiding en het  5de en 6de leerjaar blijft alvast van kracht tot 30 juni.
 • Kinderen mogen terug meerdere hobby’s combineren.

JEUGDDIENST

Wijkwerking (-13)

De werking gaat door in diverse wijken doorheen de stad:

 • Wekelijks gaan we langs in twee wijken.
 • Elke locatie voorziet plaats voor maximum 50 kinderen.
 • Er zijn 2 professionele begeleiders per locatie.
 • De activiteiten vinden vooral buiten plaats.
 • Vrije toegang

Taalstimulerende activiteiten (-13)

De activiteiten vinden plaats in De Blokhutten.

 • Er is zijn twee groepen van 12 kinderen.
 • Drie begeleidende taalcoaches zullen per groep aanwezig zijn.
 • Er wordt in de voormiddag in taalstimulerende lessen voorzien en in de namiddag spelaanbod in de GEKKO werking.
 • Activiteiten vinden zo veel als mogelijk buiten plaats.
 • Enkel met aanmeldingen vanuit de scholen, dus geen spontane inschrijvingen mogelijk.

GEKKO (-13)

De vakantiewerking vindt plaats in De Blokhutten.

 • Er zijn 2 groepen van maximum 50 kinderen.
 • De groepen worden begeleid door een professionele begeleider en een aantal vrijwilligers per groep.
 • We voorzien een dagvullend aanbod.
 • Activiteiten vinden zo veel als mogelijk buiten plaats.
 • Inschrijvingen verlopen via www.eeklo.be/vrijetijd en indien niet volzet kan ook nog spontaan worden aangesloten

GEKKO Twaalfplus (+13)

De vakantiewerking vindt plaats in jeugdcentrum Kubiek.

 • Er is 1 groep van maximum 50 kinderen.
 • De groep wordt begeleid door een professionele begeleider en een aantal vrijwilligers.
 • We voorzien een namiddagvullend aanbod.
 • Activiteiten vinden zo veel als mogelijk buiten plaats.
 • Inschrijvingen verlopen via www.eeklo.be/vrijetijd en indien niet volzet kan ook nog spontaan worden aangesloten

Hit The City

De activiteiten blijven plaatsvinden op woensdag en vrijdag (buiten schoolvakanties) op de site van De Blokhutten volgens de huidige maatregelen rond jeugdwelzijn.

Zaalverhuur

Zaalverhuur is niet toegestaan, met uitzondering van de bloedinzameling van het Rode Kruis omwille van humanitaire redenen.

Kunstacademie

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) valt onder de noemer onderwijs en bevindt zich nog steeds in code rood. De reeds strengste maatregelen zijn van kracht en worden nauwgezet opgevolgd.

De lessen kunnen blijven doorgaan, voor zowel de -12 jarige als +12 jarige leerlingen:

 • De -12 jarigen mogen groepen van maximaal 10 kinderen vormen.
 • De +12 jarigen worden in groepen van maximaal 4 studenten ingedeeld.

Broertjes en zusjes, vriendjes en klasbubbels worden in de mate van het mogelijke aangehouden om gemengde bubbels zo veel als mogelijk te vermijden.

Het principe ‘school + academie + 1 hobby’ is van kracht.

Preventiedraaiboek

CC De Herbakker

Het cultuurcentrum organiseert vanaf 10 juni opnieuw voorstellingen in de theaterzaal. In de zomermaanden worden er openluchtvoorstellingen georganiseerd op de Huysmanhoeve. Tickets en info.

De zalen van CC De Herbakker kunnen enkel gehuurd worden binnen een professionele context voor repetitie, opnames, livestream, ... Publieke evenementen en activiteiten door amateurverenigingen zijn in onze infrastructuur tot nader bericht niet toegelaten.

Bibliotheek

Organisatie van klasbezoeken (rondleidingen) en klasuitleen (volgens regelgeving onderwijs):

Je maakt telefonisch (09 218 27 00) of per mail een afspraak.

Je kan met de klas enkel langskomen als de bib gesloten is voor publiek.

Je krijgt een volledig tijdsblok en je zorgt ervoor dat je binnen de tijdslimiet je bezoek afrondt. Je bent op dat moment de enige groep in de bib.

Openen PC-ruimte vanaf 1 april:

De zes PC’s in de gebruikszaal zijn ter beschikking mits registratie en ontsmetting door de gebruikers. Het bezoek is beperkt tot maximum 30 minuten.

De leeszaal blijft momenteel gesloten.

Sportdienst

De huidige maatregelen voor sport

Belangrijkste wijzigingen in het kader van het Overlegcomité van 24 maart 2021:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.


Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Begeleiders dragen verplicht een mondmasker.


Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):

Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.

 

Verbauwenbad

Het Verbauwenbad is open op afspraak 

Welzijn

LDC Zonneheem

 • Het dienstencentrum werkt achter gesloten deuren.
 • Er worden geen groepsactiviteiten georganiseerd.
 • Zaalverhuur is niet mogelijk.
 • De kapper en niet-medische verzorging kan tot nader order van het Overlegcomité niet doorgaan.
 • Het restaurant is momenteel gesloten.
 • Vervoer op Maat gaat door met strikte opvolging van de nationale veiligheidsmaatregelen, waaronder het dragen van een mondmasker. Er is plaats voor 3 personen (excl. chauffeur) in het busje; betalen gebeurt bij voorkeur met bancontact.
 • Het vrijwilligersoverleg wordt digitaal of telefonisch georganiseerd.
 • Wie nood heeft aan een babbel of een wandeling kan contact nemen met het dienstencentrum in kader van het project ‘Buurten met Zonneheem’. Een persoonlijk contact kan telefonisch, aan huis of in het dienstencentrum zelf. De contactmomenten verlopen veilig en met de nodige bescherming. 
 • Ook op afstand probeert Zonneheem een lichtje te zijn: volg hun initiatieven via facebook of in het Eikenblad.

Thuiszorg

 • De medewerkers van de dienst gezinszorg, poetsdienst met dienstencheques en karweidienst blijven paraat voor ondersteuning. Extra aandacht voor het volgen van de coronamaatregelen (hou afstand, verwittig bij ziekte,…) is prioritair.
 • Meerijden met de medewerkers om boodschappen of andere uitstapjes is momenteel niet mogelijk. Enkel dringende verplaatsingen kunnen uitzonderlijk worden toegestaan.
 • De Goeiemorgentelefoon blijft een absolute meerwaarde in deze donkere periode. Wekelijks staan de vrijwilligers klaar met een luisterend oor voor een warme babbel.

Sociaal Huis

 • Individuele dienstverlening blijft, op afspraak, gegarandeerd.
 • Huisbezoeken/stoepgesprekken kunnen doorgaan mits het volgen van de veiligheidsmaatregelen.
 • Zaalverhuur voor externen kan momenteel niet.
 • De balie werkt enkel op afspraak.

Dienstverlening algemeen

De werking op afspraak van de stadsdiensten blijft behouden.

Samen volhouden is nu aan de orde, zodat we met zijn allen binnenkort terug meer vrijheid mogen ervaren.

Alle info over het vaccinatiecentrum

Contact

Communicatie

Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30