Collaboratief Zorgplatform: betere zorg door uitwisseling van jouw medische gegevens

Je zoekt de beste zorg. Je wilt dus dat alle zorgverleners die jou behandelen de juiste informatie over jouw gezondheidstoestand hebben: onderzoeksresultaten, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen. Maar die gegevens worden vaak in dossiers bij verschillende zorgverleners bewaard. Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) maakt de snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van jouw gezondheidsgegevens mogelijk tussen de zorgverleners die jou behandelen. Met respect voor jouw rechten als patiënt. En enkel met jouw toestemming.

Momenteel zijn ruim 100 instellingen rechtstreeks aangesloten bij CoZo. Sluit jij je ook aan bij CoZo, dan wordt jouw huisarts nog beter op de hoogte gehouden van jouw medisch dossier in het ziekenhuis zodat hij jouw behandeling grondiger kan opvolgen. Het CoZo-project maakt deel uit van het nationale eHealthproject. Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en veilige elektronische uitwisseling van jouw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen alle zorgverleners die jou behandelen in België.

Veilige uitwisseling van medische gegevens

Het Collaboratief Zorgplatform is een streng beveiligd elektronisch platform. Enkel de zorgverleners die jou op een bepaald moment behandelen, kunnen toegang krijgen tot jouw gegevens. Jij beslist zelf welke zorgverleners toegang krijgen tot welke gegevens. Je kunt bepaalde zorgverleners of gegevens uitsluiten. Enkel artsen waarmee jij een behandelrelatie hebt, kunnen gegevens uit jouw dossier raadplegen als jij daarvoor de toestemming hebt gegeven. Deze behandelrelaties worden na enige tijd automatisch beëindigd, bijvoorbeeld na stopzetting van een behandeling in een ziekenhuis of bij verandering van huisarts.

  • De zorgverlener krijgt enkel toegang tot de relevante delen van jouw medisch dossier via een beveiligde verbinding. Hij moet zijn identiteit bewijzen door middel van zijn elektronische identiteitskaart
  • Jij kunt op elk moment opvragen welke zorgverleners jouw gegevens geconsulteerd hebben
  • Jouw gezondheidsgegevens worden steeds bewaard bij de zorgverleners of -instellingen die een dossier aangemaakt hebben. Enkel als het nuttig is voor jouw behandeling, worden de gegevens uitgewisseld met andere zorgverleners. Ze worden dus niet op een centraal punt opgeslagen

Confidentialiteit gegarandeerd

  • De elektronische uitwisseling via het Collaboratief Zorgplatform is onderworpen aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet betreffende de rechten van de patiënt
  • Je hebt recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben
  • Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en Gezondheid bakent per groep van zorgverleners duidelijk af welke gegevens die zorgverleners mogen consulteren
  • Voor een zorgverlener jouw gegevens kan raadplegen, wordt nagegaan of je effectief bij die zorgverlener wordt behandeld

Inschrijven

  • Je kunt ook zelf inschrijven door met jouw elektronische identiteitskaart en PIN-code in te loggen via www.cozo.be, via de site van eHealth of via www.patientconsent.be
  • Wil je niet dat andere zorgverleners jouw medisch dossier kunnen inkijken, dan kun je weigeren om toestemming te geven. Je hoeft geen reden voor deze weigering op te geven. De weigering heeft enkel betrekking op het uitwisselen van medische gegevens in het kader van dit project. Het betekent niet dat je de zorgbehandeling zelf weigert
  • Je kunt jouw toestemming altijd intrekken of een weigering ongedaan maken, opnieuw via www.cozo.be of via eHealth met jouw elektronische identiteitskaart en PIN-code.

Meer informatie en contact:

Over het Collaboratief Zorgplatform:

www.cozo.be of bij een van de aangesloten instellingen

Over eHealth via het platform van de federale overheid:

www.patientconsent.be

Op www.cozo.be/instellingen vind je een overzicht van alle ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, laboratoria, radiologiepraktijken en andere zoals het Wit-Gele Kruis die rechtstreeks bij het Collaboratief Zorgplatform aangesloten zijn.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00
Naar top