Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het huidige stadsbestuur herbakt het verbouwingsdossier

De werken zullen ten vroegste van start gaan in de zomer van 2021.

Naar aanleiding van de beslissing die het College van Burgemeester en Schepenen nam op dinsdag 5 november 2019 wordt het huidige verbouwingsplan van het Cultuurcentrum De Herbakker en cultuurcafé Bakkerei stopgezet. De start was voorzien in april 2020. Het bestuur ziet echter wel het belang van een verbouwing in.

Omdat het bestuur trots is op de werking en de kwaliteitsvolle programmatie van het cultuurcentrum, hecht zij er belang aan om het gebouw toekomstproof te maken. Daarom wordt nog steeds in een investeringsbudget voorzien van 2 miljoen euro, in de beleidsperiode 2020-2025. Het stadsbestuur wenst eigen accenten te leggen, gebaseerd op 3 pijlers: een energiezuinige infrastructuur; aanpassingen aan de keuken van het cultuurcafé volgens de vereiste kwaliteitsnormen en tot slot een verbetering van de toegankelijkheid voor publiek en artiesten. De werken zullen ten vroegste van start gaan in de zomer van 2021.

 

 


Zoeken