De brugfiguur, een belangrijke schakel in het lokaal sociaal beleid

Alle gemeentes moeten zorgen voor een toegankelijke hulp-, dienst- en zorgverlening en acties ondernemen om alle inwoners van de gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Dit staat in het Decreet Lokaal Sociaal Beleid. Zeker de meest kwetsbaren (ouderen, zieken, personen met een handicap, personen in armoede), moeten snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg vinden naar hulp.

Een brugfiguur kan een instrument binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal (hierna= GBO) zijn om drempels te verlagen.
De doelstellingen van het GBO zijn zeer gelijklopend met die van het brugfigurenproject in Eeklo.
Ze willen beiden toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening realiseren en onderbescherming tegengaan.

  • Een brugfiguur heeft een brede kijk op het gezin en kan hen begeleiden gedurende een langere periode.
  • Een brugfiguur heeft een breed netwerk en kan een verbindende rol spelen binnen het globale welzijnslandschap.
  • De brugfiguur kan autonoom opereren en creatieve oplossingen aanreiken.
  • Als gezinnen van de radar verdwijnen en de hulpverlening hen niet meer kan bereiken, slaagt de brugfiguur er vaak in hen terug toe te leiden.
  • De brugfiguur slaagt er in om kwetsbare mensen toe te leiden en hun grondrechten te realiseren. Bv. in Eeklo werden 197 mensen doorverwezen naar de juiste dienst i.v.m. sociale zekerheid en inkomen.

Aandachtspunten:

  • Er moet bewaakt worden dat de hulpverlening de brugfigurenwerking niet als oplossing ziet als er een traject stopt bij een gezin.
  • Het is ook niet de bedoeling dat de brugfiguur moet zorgen voor een luisterend oor omdat de wachtlijsten bij verschillende diensten oplopen.Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Naar top