De lokale adviescommissie

Inhoud

Heb je schulden bij de netbeheerder Fluvius of De Watergroep? Dan kan je energie- of waterlevering begrensd of afgesloten worden. In bepaalde gevallen moet eerst advies aan de Lokale Adviescommissie (LAC) gevraagd worden. 

In deze commissie zitten medewerkers van het OCMW, van Fluvius of De Watergroep. Je wordt uitgenodigd en gehoord op de vergadering voordat er beslist wordt over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

Fluvius moet de Lokale Adviescommissie toestemming vragen om je af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas:

 • als je een afbetalingsplan weigert of niet naleeft;
 • als je Fluvius geen toegang geeft tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand;
 • als je Fluvius geen toegang geeft tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen;
 • als Fluvius de energielevering heeft opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en je geen nieuw contract met een andere energieleverancier hebt gesloten.

De Watergroep moet de Lokale Adviescommissie toestemming vragen om je af te sluiten van water (voor huishoudelijk gebruik):

 • als je binnen de 6 maanden nadat een debietbegrenzer is geplaatst nog geen afbetalingsplan hebt opgestart voor de openstaande schulden;
 • als jij je afbetalingsplan niet nakomt;
 • als je niet betaalt voor het waterverbruik na de plaatsing van de begrenzing;
 • als je De Watergroep geen toegang geeft tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren;
 • als je weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook jij kan de Lokale Adviescommissie een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dat kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer van toepassing is en als Fluvius of De Watergroep een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

In uitzonderlijke gevallen moet Fluvius en De Watergroep geen advies vragen aan de Lokale Adviescommissie om je af te sluiten. Dit is onder meer bij fraude of bij een onveilige situatie.

Procedure

 1. Brief naar de Lokale Adviescommissie
  Fluvius of De Watergroep vragen aan de Lokale Adviescommissie om je te mogen afsluiten.
  Ook jij kan een brief sturen met het verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet meer van toepassing is en een heraansluiting werd geweigerd. 
 2. Sociaal onderzoek
  Het OCMW neemt contact met je op. Als het probleem nog opgelost wordt vóór de vergadering van de Lokale Adviescommissie, dan moet je niet naar de vergadering komen.
 3. Uitnodiging
  De Lokale Adviescommissie stuurt je een brief met de uitnodiging om naar de vergadering te komen. Je mag je op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon).
 4. De vergadering van de Lokale Adviescommissie
  Op de vergadering wordt je situatie besproken. Je hebt het recht om gehoord te worden. Op de vergadering nemen de leden van de Lokale Adviescommissie een beslissing.  Er zijn vier beslissingen mogelijk:
  - Je mag niet afgesloten worden;
  - Je mag afgesloten worden. Maar niet in de winterperiode, die
     normaal loopt van 1 december tot 1 maart;
  - Je mag heraangesloten worden;
  - Je mag niet heraangesloten worden.
 5. Brief met beslissing
  Je krijgt een brief met de beslissing van de Lokale Adviescommissie.

Kostprijs

De bemiddeling door de Lokale Adviescommissie en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis.
Jij moet wel de kosten voor afsluiting of heraansluiting betalen.

Regelgeving

Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00