Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, gezamenlijk organogram en reglementen personeelsaangelegenheden OCMW

Datum bekendmaking  donderdag 29 april 2021
Datum besluit  maandag 19 april 2021
Naar top