Delegatienota Stad/OCMW

Datum bekendmaking  donderdag 28 maart 2024
Datum besluit  dinsdag 12 maart 2024

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

Downloads

Naar top