Dienst maatschappelijk werk

De diensten maatschappelijk werk (DMW) maken deel uit van een ziekenfonds. Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden.

Ze bieden hulp bij:

  • De zoektocht naar de juiste zorg of opvang,
  • Ondersteuning bij het aanvragen van sociale voordelen (zoals parkeerkaart, sociaal telefoontarief,…),
  • Het aanvragen van de tegemoetkomingen (zoals zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood)
  • De aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
  • De organisatie van thuiszorg, gezinshulp, vervoer…
  • Het combineren van mantelzorg en werk en
  • Langdurige begeleiding

Contactpunten in Eeklo

Bond Moyson

09 333 55 00

dmw.bmovl@bondmoyson.be 

Christelijke mutualiteit

078 152 152

Zorglijn.oostvlaanderen@cm.be

Helan

09 269 33 50

www.helan.be/nl/contacteer-ons/stel-ons-je-vraag/

Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering

09 269 54 00

gent@hziv.be

Liberale Mutualiteit

09 377 15 39

info.ov@lm.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

09 375 35 57

aalter@nzvl.be

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

09 245 29 25

dmw@vnz.be

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00