Resultaten DOEMETER: zo denk jij over vrijwilligerswerk en verenigingen in Eeklo

In het najaar 2022 werd in België de DOE-meter uitgerold. Als vrijwilliger, lid van een vereniging, helper,… kon je een bevraging invullen over de organisatie waarvoor je bezig bent en over het soort taken dat je doet.

In Eeklo namen 217 personen deel. De resultaten werden eind februari voorgesteld voor alle gemeenten en afgezet tegen een Belgische steekproef van iets meer dan 2.000 deelnemers.

Van de 217 deelnemers in Eeklo is 2/3 vrijwilliger. 70% is lid van een vereniging; 27% neemt een leidinggevende functie in een vereniging. 61% is actief bij een vereniging / mutualiteit / Vzw. 31% doet vrijwilligerswerk bij de stad, 16% bij een school. Iets meer dan de helft is minstens 1 keer per week bezig voor zijn/haar organisatie.

Waarom doet de Eeklonaar vrijwilligerswerk? De top 3:

    • omwille van de interesse in de activiteit
    • het krijgen van een goed gevoel
    • uit sociale principes.

Bijna elke respondent is tevreden met de taak die hij of zij opneemt en is ook overwegend tevreden met de geïnvesteerde tijd.

Om het engagement bij een organisatie te blijven behouden zijn volgende zaken belangrijk (en dit geldt niet alleen voor Eeklo): de vereniging moet goed georganiseerd zijn, het vrijwilligerswerk moet plezant zijn, toegankelijk en het moet interessante ervaringen opleveren.

De verbondenheid met de organisatie waarvoor Eeklonaren actief zijn, ligt iets hoger dan het Belgisch gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de tevredenheid over de organisatie (Eeklo: 8,4 op 10 – Belgisch gemiddelde 8,2 op 10). Als er verbeterpunten zijn gaat dit over o.m. gebrek aan middelen van de organisatie, nood aan betere planning en visie en nood aan digitalisering.

36% is al meer dan 10 jaar bij dezelfde organisatie actief. De helft ontvangt geen enkele vergoeding en vindt  dit ook niet erg.

Vrijwilligerswerk en verenigingsleven is goed uitgebouwd in Eeklo (hogere scores dan voor België), enkel burenhulp kan beter.

Op de vraag hoe Eeklo mensen meer kan aanzetten tot (vrijwilligers)engagement komt de volgende top 4 uit de bus:

  • meer promo door vrijwilligerswerk en verenigingen regelmatig onder de aandacht te brengen via gemeentelijke infokanalen (51%)
  • online-databank en digitaal vrijwilligersloket (49%) (we werken al via www.giveaday.be/eeklo)
  • vrijwilligers- en verenigings-brochure: een offline overzicht (39%)
  • vrijwilligersmarkt of -beurs organiseren (32%).

We werken voor dit onderzoek samen met Indiville, Give a Day en Bpact. Zij staan garant voor ieders privacy en de kwaliteit van aanpak.