European Disability Card

 

Wat?

De European Disability Card (=EDC) bevordert de toegang voor personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Er worden voordelen toegekend zoals gratis toegang, verlaagd toegangstarief, gratis audio- of videogids, aangepaste brochures, aangepaste rondleidingen, vlottere toegang tot attracties, voorbehouden plaatsen, toegang voor een begeleider, …

Deze kaart zorgt er ook voor dat personen met een niet zichtbare handicap hun beperking makkelijker kunnen aantonen.

Het is een kaart bedoeld als hulpmiddel voor in noodsituaties om hulpverleners zoals politie, brandweer, dokters, verpleegkundigen, ambulanciers en spoeddiensten deze EDC-kaart te laten herkennen zodat ze rekening kunnen houden met diens beperking, bijvoorbeeld bij hoognodig toiletbezoek of hulp bij het gebruik van openbaar vervoer.

Stad Eeklo werkt eraan om de kaart beter bekend te maken bij hun medewerkers, zoals verschillende instanties zoals NMBS en politie dit ook doen.

Voor wie?

Iedereen die erkend is door of hulp krijgt van een instelling die belast is met het integratiebeleid voor personen met een handicap (federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))

Hoe aanvragen?

U kunt de European Disability Card aanvragen bij een van de instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.
De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies heb je recht op één gratis duplicaat. 
Hieronder vind je de aanvraagprocedure voor de European Disability Card voor personen met een handicap of voor hun wettelijke vertegenwoordiger. De procedure verschilt per organisatie. Neem contact op met de organisatie bij wie je een dossier hebt :


Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
Op de website van de FOD Sociale Zekerheid kan je jouw aanvraag indienen met het online-formulier 
of door een brief te sturen naar:
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150 - 1000 Brussel


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) :
Via het digitale loket van VAPH kan je jouw aanvraag indienen. Daarvoor heb je jouw elektronische identiteitskaart, jouw pincode en een kaartlezer nodig.


Partners?

Hier vind je de volledige lijst van de organisaties die voordelen aanbieden voor houders van een EDC.

Word zelf ook één van de partners, aanvaard de kaart, en bied personen met een handicap een reeks voordelen.

Voor ondersteuning bij de aanvraag van jouw EDC, kan je terecht bij het Sociaal Huis.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top