Eeklo in de toekomst

Tussen half september en eind oktober 2022 organiseerde stad Eeklo een grote burgerbevraging. Daarin konden inwoners, ondernemers, werknemers en scholieren in Eeklo hun mening geven over de dienstverlening en informatiekanalen van het stadsbestuur en de identiteit van stad Eeklo.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Indiville. Om een zo breed mogelijke groep te bereiken werd de bevraging zowel digitaal als op papier verspreid. We ontvingen in totaal 952 inzendingen. Onder de deelnemers werden enkele Eeklobonnen verloot.

Tevredenheid van inwoners

Uit de bevraging kwamen heel wat positieve bevindingen naar boven. Zo is er een grote tevredenheid onder andere over sportinfrastructuur, onderwijsaanbod, centrale ligging en bereikbaarheid en de wekelijkse markt.

Op de vraag “Hoe graag woon je in Eeklo” werd een gemiddelde score gegeven van 7,8 op 10. Hiermee scoren we beter dan het Vlaams gemiddelde van 7,3 op 10.

De belangrijkste reden om in Eeklo te wonen is het feit dat men in Eeklo is opgegroeid of omdat ouders of familie er wonen. Ook de ligging en afstand tot werk is één van de belangrijkste redenen. Voor gezinnen met kinderen speelt ook scholenaanbod een rol en bij ouderen het zorgaanbod.

Op de vraag hoe Eeklo er moet uitzien in de toekomst scoren volgende kernwoorden het hoogst: veilig, proper, aantrekkelijk, gezellig en groen. Specifiek voor 50-plussers is veiligheid, properheid, aantrekkelijkheid, aandacht voor senioren (65+) belangrijk. Voor de jongere groepen primeert aandacht voor jongeren en jonge gezinnen, groen en veel activiteiten.

Dienstverlening en communicatie

Ook de stedelijke dienstverlening en communicatie worden zeer positief beoordeeld. Zo scoren we heel goed op vlak van onder andere klantvriendelijkheid, duidelijke, correcte en tijdige informatie. Wie het bestuur contacteert, doet dit het meest digitaal via www.eeklo.be of e-mail, gevolgd door persoonlijk aan het loket.

De stedelijke Facebookpagina en het stedelijk infoblad Het Eikenblad zijn de communicatiekanalen die het meest gebruikt worden. De respondenten vinden de Eeklose communicatie betrouwbaar, helder, overzichtelijk, modern gepresenteerd en uitnodigend en beoordelen de meeste stedelijke informatiekanalen positief.

Werkpunten en imago

Toch brengt de bevraging ook verschillende aandachtspunten naar boven. Zo is er ontevredenheid over verkeersdrukte, veiligheid, netheid, parkeren en onderhoud van de wegen.

Ook op vlak van communicatie zijn er werkpunten. Niettegenstaande de stedelijke website hoog scoort als gewenst informatiekanaal, voldoet deze maar voor 66% van de respondenten aan de verwachtingen. Verder geeft 20% aan dat ze de communicatie van het lokaal bestuur niet herkenbaar vinden. Bij 73% is de slogan ‘eigenzinnig-energiek-echt’ van het lokaal bestuur niet gekend.

Het bestuur dankt iedereen die heeft deelgenomen aan het onderzoek en gaat nu aan de slag met de conclusies uit het onderzoek. In de nabije toekomst wordt ook een communicatiebureau aangesteld dat zal werken rond citymarketing en deze resultaten zal meenemen als nulmeting omtrent identiteit en imago. 

Alle resultaten uit het onderzoek zijn raadpleegbaar in het eindrapport onderaan deze pagina.

Contact

Participatie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 87
participatie@eeklo.be