Een ondernemingsnummer voor mijn zaak

Als nieuwe handels- en ambachtsonderneming krijg je een uniek ondernemingsnummer. Het unieke ondernemingsnummer is een identificatiesleutel. Met dit nummer kunnen ondernemingen hun identiteit bewijzen:

  •  in het kader van de elektronische overdracht van gegevens in de nieuwe e-government omgeving;
  •  bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid.

Om de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken, werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het voormalige btw-identificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer.

Opgelet!  Beschik je niet over dit nummer, of ben je niet correct ingeschreven, kan je worden veroordeeld tot een geldboete of zelfs tot sluiting van je onderneming!


Je kan een zelfstandige activiteit beginnen in hoofdberoep of in bijberoep, maar kies je voor dat laatste, dan dien je tegelijkertijd en hoofdzakelijk reeds een beroepsactiviteit uit te oefenen bij een werkgever:

  •  Elke werknemer die minstens halftijds voor een werkgever werkt of een activiteit uitvoert van minstens 19 uur per week mag een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen onder bepaalde voorwaarden.
  •  Ben je ambtenaar? In dat geval heb je toestemming van jouw werkgever nodig.
  •  Werk je in het onderwijs? Als je vast benoemd bent, moet je minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken.
  •  Werk je contractueel, dan is de voorwaarde dat je minstens 5/10 van een volledig uurrooster les geeft.
  •  Ben je werkloos? De maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ laat je toe te starten als zelfstandige in bijberoep terwijl je toch 12 maanden lang een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Waar kan ik het vinden? 

Schrijf je in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Vergeet ook zeker niet om er je BTW-nummer te activeren

Op zoek naar een ondernemingsloket? 

Wat is het verschil tussen een ondernemingsnummer en een vestigingsnummer? 

Ondernemingsnummer en actief BTW-nummer geregeld, wat nu? 

Contact

Lokale economie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
GSM
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top