Een woning gevonden

Verplichtingen

 • Maandelijks je huur betalen

 • Plaatsbeschrijving 

  Een plaatsbeschrijving is een verplicht document dat wordt opgesteld in samenwerking met de huurder en de verhuurder in de eerste maand van de huurperiode. Het wordt opgesteld om toekomstige conflicten over de aansprakelijkheid van de huurder te vermijden. In dit document wordt de staat van de woning  gedetailleerd beschreven. Een tweede plaatsbeschrijving wordt opgesteld wanneer de huurder de woning verlaat. De twee documenten worden dan met elkaar vergeleken en indien nodig, bij schade, wordt een deel van de huurwaarborg ingehouden. Schade door  normale slijtage, veroudering of overmacht valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
 • Brandverzekering

  Zowel de huurder als de verhuurder zijn verplicht om een brandverzekering af te sluiten. De brandverzekering van de huurder dekt de schade van zijn inboedel. De brandverzekering van de verhuurder dekt de schade aan het pand.
 • Huurwaarborg 

  Als de overeenkomst het voorziet, is het verplicht om een huurwaarborg over te schrijven op een speciale huurwaarborglening. De huurwaarborg mag maximaal drie maanden huur bedragen. Als de huurder op het einde van de huurovereenkomst alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft nageleefd, krijgt hij het volledige bedrag terug. Wanneer er schade aan de woning werd aangericht, kan een deel van de huurwaarborg worden afgehouden om de kosten te herstellen.
 • Adres wijzigen

  Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. 
  Wie zelf te verwittigen:
  • VDAB en ACTIRIS (als je werkzoekende bent)
  • jouw werkgever
  • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
  • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
  • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
  • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
  • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
  • Verenigingen waar je lid van bent
  • Firma's waar je een klantenkaart bij heeft

Een goede relatie met de buren

 • Afval
 • Geluidsoverlast 
  Het is verboden tussen 22u en 07u nachtgerucht of nachtrumoer ter veroorzaken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
Naar top