Einde huurovereenkomst

Eindigt het huurcontract automatisch na de looptijd?

De huurovereenkomst eindigt niet automatisch wanneer de looptijd verstreken is. De huurovereenkomst is pas beëindigd wanneer een van beide partijen de huur opzegt. Dit gebeurt minstens drie maanden voor de einddatum van het contract.

Huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen

Wanneer de huurder of verhuurder de overeenkomst willen opzeggen voor de einddatum van het contract, geldt een opzegtermijn van drie maand en een opzegvergoeding. De te betalen opzegvergoeding hangt af van het moment wanneer de opzeg gebeurt. Wanneer de opzeg gebeurt na het derde jaar van de huurovereenkomst, valt deze opzegvergoeding weg.
Om discussie te vermijden, verstuur je je opzeg van de huur best in een aangetekende brief. Hierin vermeld je wanneer je de huurovereenkomst wil beëindigen.

Downloads

Naar top