Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak

Inhoud

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een RFID-chip waarmee je:

 • jouw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij jou te hebben.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Je vindt de vervaldatum aan de voorzijde van je eID.

Als Belg ben je altijd verantwoordelijk voor je eigen identiteitsdocumenten. Houd daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren gaat. Heb je 3 weken vóór de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Maak dan zelf een afspraak bij de dienst burgerzaken.

 

Nieuwe identiteitskaart – update van de eID-software

Als je met behulp van je identiteitskaart online toepassingen wilt gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden.

Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe kaart te ondervinden, willen we je vragen om de eID-software te updaten via volgende website: https://eid.belgium.be/nl.

Ook de applicatie “eID Viewer” kan je via deze website bijwerken. Met deze applicatie verander je jouw eigen pincode en kan je de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Iedereen die een nieuwe eID dient aan te vragen moet persoonlijk langskomen voor de aanvraag én de afhaling.

De pasfoto die je meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Procedure

Aanvragen met oproepingskaart

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je van de gemeente waar je bent ingeschreven, automatisch een oproepingskaart om jouw eID aan te vragen bij de dienst burgerzaken;
 • verloopt de geldigheidsperiode van je eID, dan krijg je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.

Aanvragen op eigen initiatief

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen:

 • Jouw eID is verloren, gestolen of beschadigd;
 • Jouw pasfoto is niet meer gelijkend;
 • Je bent van naam of geslacht veranderd;
 • Bij een ambtshalve schrapping;
 • Je wil een kaart aanvragen in een andere landstaal.

Is jouw eID gestolen? Meld de diefstal van je eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van de stad Eeklo) én daarna bij de dienst burgerzaken. Kan je niet onmiddellijk terecht bij de politie dan doe je best meldig van diefstal bij DOCSTOP.

Ben je de eID verloren dan moet je geen aangifte meer doen bij de politie, maar kan je voor de aangifte terecht bij de dienst burgerzaken. Ook hiervan kan je melding doen bij DOCSTOP.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerde eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.

Afhalen

Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen met de post waarna je de elektronische identiteitskaart kunt ophalen bij de dienst burgerzaken op afspraak.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID aanvragen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • jouw oproepingskaart
 • een recente normconforme pasfoto (maximum 6 maanden oud)
 • je huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest (bijlage 12)

Bij het afhalen van je eID:

 • jouw oude identiteitskaart of vervangingsdocument
 • de nieuwe pin- en pukcode

Kostprijs

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met een snellere leveringstermijn. Daarvoor betaal je wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met de dienst burgerzaken.

 GEWONE PROCEDUREDRINGENDE PROCEDURE

ZEER DRINGENDE PROCEDURE

 2 à 3 wekenwerkdag + 1na 4u30 (onder voorwaarden)
afhalen Brussel
eID€ 24,90€ 135,70€ 165,30

 Als je pas na tien dagen op reis vertrekt, dan is een mogelijk alternatief het internationaal paspoort.

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf kan langskomen, neem dan contact op met de dienst burgerzaken.

Voor wie

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een eID.

Kinderen die 12 jaar worden en nog over een geldige Kids-ID beschikken, worden pas uitgenodigd voor een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30