Elektronische vreemdelingenkaart

Maak een afspraak

Inhoud

De elektronische verblijfskaart is beschikbaar voor zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan twaalf jaar.

Deze kaart biedt, dankzij de ingebouwde chip, dezelfde mogelijkheden als de elektronische identiteitskaart voor Belgen.

Met de elektronische verblijfskaart kan je vlot België verlaten en terug binnenkomen, het is een bewijs dat je verblijfsrecht hebt in België.

De vreemdelingenkaart is echter geen reisdocument. Je moet ook altijd in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of geldig reisdocument van je land van herkomst. 

De geldigheidsduur van jouw kaart is afhankelijk van je verblijfsrecht. 

Voorwaarden

 • Je moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven en recht op verblijf hebben;
 • Je moet persoonlijk langskomen;
 • Je moet ouder zijn dan 12 jaar. 

De pasfoto die je meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Procedure

Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor niet-EU-burgers - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het vreemdelingenregister voor niet-EU-burgers - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van derdelands familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: verblijfskaart voor derdelands familielid van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn van het terugtrekkingsakkoord

De procedure is afhankelijk van je nationaliteit en van het doel van je verblijf.

Als nieuwkomer in België moet je eerst een verblijfsprocedure opstarten, voor je een verblijfskaart kunt krijgen.

Alle verblijfsdocumenten vermelden je toegang tot de arbeidsmarkt:

 • arbeidsmarkt: beperkt
 • arbeidsmarkt: onbeperkt
 • arbeidsmarkt: nee

Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen door een afspraak te maken bij de dienst burgerzaken.

Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen met de post waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen bij de dienst burgerzaken. Hiervoor maak je opnieuw een afspraak.

Wat meebrengen

Aanvraag elektronische vreemdelingenkaart:

 • je uitnodiging of brief
 • je huidige verblijfskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest (bijlage 12)
 • je nationale identiteitskaart en/of reisdocument
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's

Afhalen elektronische vreemdelingenkaart:

 • je huidige verblijfskaart of het vervangingsattest (bijlage 12)
 • je pin en puk-code

Kostprijs

  GEWONE PROCEDUREDRINGENDE PROCEDUREZEER DRINGENDE PROCEDURE MET GECENTRALISEERDE LEVERING IN BRUSSEL
Kaarttypes (EU,EU+,F,F+,M,M duurzaam verblijf,N)Vanaf 12 jaar

€ 24,90

€ 135,70n.v.t.
Kaarttypes  (A,B,H,K,L)Vanaf 12 jaar€ 27,20€ 135,70n.v.t.

Dringende procedure:

Neem hiervoor telefonisch contact op met de dienst burgerzaken.

Uitzonderingen

 • De F-kaart kan niet verlengd worden. Je moet verplicht een aanvraag voor duurzaam verblijf voor de afgifte van een F+ kaart indienen.
  Maak een afspraak 45 dagen voor de vervaldatum van je kaart bij de dienst burgerzaken en kom langs met je geldig nationaal identiteitsdocument of paspoort en een recente pasfoto.
 • Voor de verlenging van je A-kaart is steeds de goedkeuring van de dienst vreemdelingenzaken vereist.
  Maak een afspraak 45 dagen voor de vervaldatum van je kaart bij de dienst burgerzaken en kom langs met de vereiste documenten. Je vindt een overzicht van alle benodigde documenten terug op de beslissing van vorig jaar.
 • Vanaf 3 maanden voor je 12e verjaardag kan je een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. De kaart is echter pas geldig vanaf je 12de verjaardag.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30