Fietscampagne

Stad Eeklo start samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een campagne rond veilig fietsen. In het straatbeeld zullen her en der campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer.

30 Campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid in Eeklo. Met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers. Maar het gaat evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77% van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten (1). Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag (zie infografiek). 

Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

(1) Online panelbevraging bij 900 Vlaamse fietsers en automobilisten (16-64 jaar), uitgevoerd door Ipsos in oktober 2019 in opdracht van de VSV.

Contact

Mobiliteit

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
mobiliteit@eeklo.be
Vandaag
Nu open
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30