Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Inhoud

Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

- Je bent inwoner van Eeklo.
- Je hebt een beperkt inkomen en onvoldoende reserve om een huurwaarborg te betalen.

Procedure

Je kan de aanvraag indienen bij het Sociaal Huis door een afspraak te maken. Er wordt nagegaan of er een mogelijkheid is tot het aanvragen van een huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds. Meer informatie vind je op Vlaams Woningfonds.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal en financieel onderzoek. Jouw dossier wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst, dat binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag.

Wat meebrengen

- je identiteitskaart;
- het huurcontract (zonder het voorleggen van een huurcontract, kan je geen aanvraag doen);
- bewijs van inkomsten/uitgaven/schulden/rekeninguittreksels van de spaar- en zichtrekening van de laatste 3 maanden

Kostprijs

De huurwaarborg is maximum gelijk aan driemaal het bedrag van de maandelijkse huur van de woning of het appartement dat je wenst te huren. Dit is wettelijk zo vastgelegd.

De huurwaarborg kan geweigerd worden indien door een te hoge huishuur de financiële situatie zou ontwricht worden. De toekomstige maandelijkse huur moet met het inkomen kunnen betaald worden.

Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks op een geblokkeerde rekening worden gestort.

Jouw maatschappelijk werker zal met jou afspraken maken omtrent de terugbetaling in schijven van het ontvangen bedrag.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top