Financiële tussenkomst voor deelname aan culturele, sportieve en sociale activiteiten

Inhoud

Neem je deel aan een culturele, sportieve of sociale activiteit, dan kan je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld.

Voorwaarden

- Je woont in Eeklo.
- Je hebt een beperkt beschikbaar inkomen namelijk je geniet een leefloon;
of
- In het jaar voorafgaand aan de aanvraag ontving je maatschappelijke dienstverlening op basis van een financieel onderzoek.

Procedure

- Je dient je aanvraag in bij je maatschappelijk werker.
- Je maatschappelijk werker onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet.
- Je aanvraag wordt voorgelegd op het eerstvolgend Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat beslist over een goedkeuring van de aanvraag.
- Bij goedkeuring zal de tussenkomst op je bankrekening worden gestort.

Wat meebrengen

het betaalbewijs van de activiteit waaraan je hebt deelgenomen.

Kostprijs

De tussenkomst wordt beperkt tot maximum 75% van de kostprijs.
De tussenkomst bedraagt 100% voor de aanschaf van cursusmateriaal in het kader van een cursus Nederlands.
De maximale individuele tussenkomst in de loop van een kalenderjaar wordt beperkt tot 125 euro voor kinderen jonger 18 jaar en 80 euro voor volwassenen.

Uitzonderingen

Deze financiële tussenkomst geldt enkel bij activiteiten waarvoor er geen tussenkomst mogelijk is via de UiTPAS met kansentarief.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top