Fiscale en sociale voordelen

Voor hulp bij rechtenverkenning voor fiscale en sociale voordelen of hulp bij je aanvraag kan je terecht bij het Sociaal Huis en de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Belastingvrije som bij de opvang van een ouder familielid

Een ouder familielid van 65 jaar of ouder (ascendent of zijverwant tot en met de 2de graad) die wordt opgenomen in het gezin van de kinderen of kleinkinderen kan fiscaal ten laste worden beschouwd.

Als je een of meer personen ten laste hebt, krijg je een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van je belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat je verschuldigde belasting dus verlaagt.

Meer weten

Sociale toeslag kinderbijslag

De sociale toeslag is een bijkomende bijdrage bovenop de gewone kinderbijslag voor wie arbeidsongeschikt, gepensioneerd of werkloos is.

Meer weten

Vermindering onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen kunt u vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Niet alleen eigenaars maar ook huurders kunnen bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing genieten.

  •         Vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen
  •         Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Meer weten

Belastingvoordelen voertuig

De maatregel bestaat uit een verminderd BTW-tarief van 6% bij aankoop van een voertuig, een vrijstelling van de belasting op de in verkeersstelling en een vrijstelling van de verkeersbelasting, voor personen met een handicap.

Meer weten

Parkeerkaart voor personen met een handicap

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je, als chauffeur en als passagier, in België het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen (en eventueel andere voordelen bij het parkeren). Zowel volwassenen als kinderen kunnen er recht op hebben.

Meer weten

Europese handicapkaart (EDC)

De EDC geeft je voordelen bij culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten.

Meer weten

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor ven/of aardgas.

Meer weten

Sociaal tarief water

Gezinnen of personen met een beperkt inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een voordelig tarief voor water.

Meer weten

Sociaal tarief telefoon/internet

Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet. Om er recht op te hebben, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer weten

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00
Naar top