Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Inhoud

Sta je achter met het betalen van je huur? Ben je verhuurder van iemand met huurachterstal? Via het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen willen we een procedure bij de rechtbank vermijden. 

Vanaf 1 juni 2020 geeft het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden.

 

Voorwaarden

 • De huurwoning is gelegen in Eeklo;
 • De huurwoning is geen sociale woning;
 • De huurachterstal moet minstens 2 maal de huurprijs en maximaal 6 maal de huurprijs zijn;
 • Enkel van toepassing op huurachterstal vanaf 1 april 2020;
 • De huurder betaalt de maandelijkse huur bovenop het afgesproken afbetaalplan;
 • De verhuurder voert geen procedure tot uithuiszetting zolang de lopende huur betaald wordt en het afbetaalplan wordt gevolgd.

Procedure

 • Je brengt ons op de hoogte van de huurachterstal.
 • Na een sociaal en financieel onderzoek kan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) beslissen om de huurder te begeleiden bij de afbetaling van de huurachterstal met tussenkomst van het Fonds.
 • OCMW Eeklo, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst af.
 • De huurder verbindt er zich toe om de begeleiding van het OCMW te aanvaarden en de afbetalingen na te komen.
 • De verhuurder verbindt er zich toe niet over te gaan tot een procedure tot uithuiszetting zolang het afbetalingsplan wordt gevolgd.

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart
 • het huurcontract
 • je bankkaart
 • jouw loonfiches of bewijs van uitkering
 • de rekeninguittreksels van de laatste drie maanden of jouw bakje om online te bankieren
 • alle openstaande schulden

Kostprijs

Binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder:

 • 50% van de huurachterstal van het OCMW
 • met een maximum van 1.272 euro.

Voor het saldo wordt in de begeleidingsovereenkomst een afbetalingsplan opgenomen.

 

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Voor wie

Zowel huurders als verhuurders op de private huurmarkt die te maken hebben met een huurachterstal van 2 tot 6 maanden (vanaf 1 april 2020) kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis Eeklo.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten