Welke kansen biedt fusie voor het bestuur en de inwoners van Eeklo?

Welke kansen biedt fusie voor het bestuur en de inwoners van Eeklo?

Het stadsbestuur van Eeklo stelde in februari 2022 het adviesbureau IDEA Consult aan om een bestuurskrachtmeting uit te voeren en de voor- en nadelen van fusie met één of meer omliggende gemeenten te onderzoeken. Het traject zal tegen het zomerverlof zijn afgerond. 

Bestuurskracht onder druk

Steden en gemeenten kregen de voorbije jaren tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Een interessante beweging, maar zelfs voor steden als Eeklo niet evident om alles rond te fietsen.  

Vandaar dat op tal van plaatsen in Vlaanderen versterkte samenwerking en fusie tussen gemeenten wordt onderzocht. In 2019 vonden overigens al 7 fusies plaats, ook in de eigen regio.  Denk aan de fusie Aalter-Knesselare, de fusie tussen Deinze en Nevele of de nieuwe buurgemeente Lievegem. Eeklo kan in dit verhaal niet afwachten of achter blijven. Het bestuur wil haar toekomst in eigen handen houden, en niet de keuze aan anderen overlaten.  

Onderzoek naar de kansen van schaalvergroting

Eeklo zal een onderzoek starten om na te gaan of versterkte samenwerking of fusie met een of meer omliggende gemeenten meer toekomstperspectieven biedt. Kunnen we dankzij zo’n fusie komen tot betere dienstverlening voor de inwoners? Komt er meer budget voor investeringen? Wat zijn eventuele nadelen? Belangrijke vragen die het bestuur in zo’n fusieverkenning wil beantwoord zien. 

Te vroeg voor speculaties

Ongetwijfeld zal het onderzoek speculaties openen over de voor- en nadelen van fusie of over kandidaat-fusiepartners. Belangrijk is te weten dat het bestuur eerst grondig alle pistes wil onderzoeken vooraleer een partnerkeuze te maken of een voorlopige beslissing te nemen. En ook tussen een voorlopige beslissing tot fusie en een definitieve beslissing ligt overigens nog een lange periode van overleg met alle betrokkenen. Laat ook dat duidelijk zijn, als het bestuur het pad van fusie inslaat, zal dit project vanzelfsprekend vorm krijgen in een actieve samenspraak met medewerkers en burgers. 

We houden jullie op de hoogte van de resultaten van het onderzoek en de verdere stappen.