Aanplant nieuw geboortebos in Lange Moeiakker

Nieuw leven zorgt voor nieuw bos

Op zondag 12 februari 2023 plantten we het tweede geboortebos aan in stad Eeklo in de Lange Moeiakker. Het eerste geboortebos werd aangeplant in 2018 en ligt aan de Pokmoere. Meer dan 900 genodigden namen een schop in de handen en trokken hun rubberlaarzen aan. Alle Eeklose gezinnen die tussen 2018 en 2022 een kindje mochten verwelkomen, werden uitgenodigd.

In totaal plantten we samen 3500 bomen en 450 stuks houtkant aan. In de bosrand staan gewone vlier, els, hazelaar, zomereik, wilde lijsterbes, Sporkehout. Daarnaast werden er nog zomereik, berk, winterlinde, grove den, wilde appel en tamme kastanje aangeplant. Samen werd er zo 1,5 ha nieuw bos aangeplant. De plantactie werd begeleid met leuke randanimatie. De aanwezigen werden getrakteerd op een hapje en een (warm) drankje.

Doel bomencharter – plant 1000 bomen

Het planten van het geboortebos maakt deel uit van de verschillende bebossingsacties die op de planning staan van de stad in dit gebied voor de komende jaren. Met steun van de Vlaamse overheid werd ongeveer 9 ha in de Lange Moeiakker aangekocht dat de komende jaren in fasen zal worden aangeplant. Op deze manier ontwikkelt de Lange Moeiakker zich als een volwaardig natuurgebied en een groene long voor onze stad. Het stuk grond werd aangekocht van de Zusters Kindsheid Jesu Eeklo. Daarnaast zal er een toegangsweg (trage weg) worden aangelegd, dat werd opgenomen in het toekomstbeeld van de Lange Moeiakker.

Eeklo besloot aan het begin van de legislatuur om in te tekenen op het bomencharter, samen met 176 andere Vlaamse steden en gemeenten. Op 14 maart 2022 werd dit charter plechtig ondertekend. Deze lokale besturen engageren zich om in de periode 2019-2024 samen 1,7 miljoen bomen te planten. Eeklo beloofde om 1000 bomen aan te planten tegen 2024. Dankzij de bomenteller volgen we dit cijfer nauwgezet op en brengen we ook de gerooide bomen in kaart. Zo kijken we naar de extra nettotoename van het aantal bomen in onze stad.

Extra bosaanplant

Ook het stuk weide gelegen aan het Jannekespad aan de stedelijke begraafplaats wordt met bomen beplant. Goed voor nog eens 2000 m² bosaanplant en 500 bomen. Momenteel staat de teller op 6018 bijkomende bomen sinds 2019. Daarmee halen we het doel al ruimschoots een jaar op voorhand. Dit ook dankzij de partners die ook in opdracht van de stad Eeklo aan natuurbeheer doen of op publieke grond aanplant doen. Bomen halen niet alleen CO2 uit de lucht, ze zorgen ook voor verkoeling, voor biodiversiteit en hebben invloed op ons mentaal welzijn.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00