Gecombineerde vergunning (single permit)

Maak een afspraak

Inhoud

Een gecombineerde vergunning of single permit is een werkvergunning. Je hebt die nodig wanneer je een buitenlandse nationaliteit hebt van een  EER-lidstaat of Zwitserland en wanneer je meer dan 90 dagen als werknemer wil werken.

Deze vergunning wordt alleen toegekend aan bepaalde categorieën van werknemers. Voor elke categorie gelden andere voorwaarden en procedures. 

Via een simulator kan je nagaan via welke categorie je mogelijk in aanmerking komt.

Procedure

Jouw toekomstige werkgever start de procedure op en vraagt de gecombineerde vergunning voor jou aan bij de Vlaamse overheid.

Hebben jij of je werkgever vragen over de aanvraagprocedure? Bekijk dan zeker de uitgebreide handleiding of neem rechtstreeks contact op met beroepskaart@vlaanderen.be.

De Vlaamse overheid maakt jouw dossier na het afleveren van een toelating tot arbeid over aan de dienst vreemdelingenzaken. Die zal beslissen over je verblijfsrecht.

De dienst vreemdelingenzaken levert de vergunning af. Die bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf.

Wanneer je op het ogenblik van de goedkeuring van de gecombineerde vergunning nog in je herkomstland verblijft, ontvang je via de Belgische ambassade een visum om naar België af te reizen. Eenmaal je in België bent aangekomen, maak je binnen de acht werkdagen een afspraak bij de dienst burgerzaken om je te laten inschrijven en het verblijfsdocument waarop je recht hebt te ontvangen.

Verblijf je op het ogenblik van de goedkeuring reeds legaal in België, dan ontvang je via jouw werkgever een aantal documenten. Je maakt vervolgens binnen de acht werkdagen na ontvangst van de bijlage 46 of 47 een afspraak bij de dienst burgerzaken om je te laten inschrijven en het verblijfsdocument waarop je recht hebt te ontvangen.

In afwachting van de woonstcontrole en de afgifte van jouw gecombineerde vergunning, ontvang je onmiddellijk een document tot bewijs dat je je hebt aangemeld (bijlage 49). Dit document dekt voorlopig jouw verblijf gedurende 45 dagen en kan twee keer worden verlengd met dezelfde duur (2 x 45 dagen). Met dit document kan je aan de slag bij je werkgever.

Wat meebrengen

 • jouw paspoort
 • eventueel je verblijfskaart andere EU-lidstaat
 • bijlage 46 of bijlage 47
 • toelating tot arbeid van de dienst economische migratie

Uitzonderingen

Als je als buitenlander niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebt, heb je in bepaalde situaties geen gecombineerde vergunning of arbeidskaart nodig om in België te mogen werken:

 • als je naar België komt voor een korte tewerkstelling die verband houdt met de aard van jouw job;
 • als je naar België komt om een andere reden dan werk (KB van 2 september 2018).

Voor mensen in de volgende categorieën blijft de reglementering van voor 3 januari 2019 over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van toepassing (arbeidskaart B of vrijstelling):

 • zij die naar België komen om er minder dan 90 dagen te werken (zie arbeidskaart en arbeidsvergunning);
 • au pair-jongeren;
 • onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst (richtlijn 2014/66/EU van 15.05.2014);
 • stagiairs, enkel bij de Vlaamse overheid

Meer informatie vind je op de website van het  Departement Werk en Sociale Economie.

Regelgeving

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30 15:30 tot 19:30

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30 15:30 tot 19:30