Gedeeld verblijf

Maak een afspraak

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of op identiteitsdocumenten. 

Er zijn ook geen fiscale en/of sociale gevolgen (bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag): het gaat gewoon om een extra vermelding van gedeeld verblijf. Zo weten hulpdiensten dat een kind op een bepaald adres kan verblijven. Bovendien kan het kind genieten van bepaalde kortingen of faciliteiten die de stad aanbiedt als het kind gedeeltelijk in Eeklo verblijft.

Wens je van de maatregel gebruik te maken, dan moet je je wenden tot de dienst burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven.

Wat meebrengen

Je brengt één van de volgende documenten mee:

  • een gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind / de kinderen
  • een schriftelijke (notariële of onderlinge) overeenkomst tussen de ouders

Opgelet: als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, is de toestemming van de andere ouder nodig.

Kostprijs

De registratie van het gedeeld verblijf is gratis.

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top