Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Eeklo

Decretaal gezien bestaat een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

Het informatief gedeelte bevat een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur en onderzoekt de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten.

Het richtinggevend deel geeft de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weer. De overheid mag van het richtinggevend deel niet afwijken, behalve als er een onvoorziene ruimtelijke behoefte is van de verschillende maatschappelijke activiteiten.

Het bindend gedeelte met de hierin opgenomen bepalingen moet een dwingend kader aangeven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be