Gemeentelijke administratieve sanctie of GAS-boete

Inhoud

Het stadsbestuur beschikt over een reglement met betrekking tot de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

Dit betekent dat de stad bepaalde inbreuken met een administratieve geldboete kan bestraffen. Het gaat bijvoorbeeld om overtredingen op vlak van reinheid, lawaaihinder, onderhoud van groen, aanplakken, ... 

Dit zijn artikelen in het politiereglement waarvoor de stad een boete kan opleggen zonder dat het parket moet tussenkomen.

Procedure

Een politieambtenaar of een inspecteur van de politiezone Meetjesland-Centrum staat in Eeklo in voor de controle op de inbreuken van die regels waarvoor een GAS geldt.

Een ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen, aangesteld door de gemeenteraad, legt de administratieve geldboetes op.

Het stadsbestuur koos ervoor om de meest voorkomende problemen in de stad in de gemeentelijke administratieve sancties op te nemen:

  • Onderhoud van bomen, struiken en planten op eigendommen langs de openbare weg
  • Het plaatsen van straatnaamborden en huisnummers
  • Reinheid (sluikstorten, hondenpoep, …)
  • Aanplakken, graffiti
  • Lawaaihinder
  • Sluitingsuren van drankgelegenheden
  • Gebruik van openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en gemeentelijke infrastructuur.

Alle artikelen in het politiereglement die te maken hebben met deze vormen van overlast en waarop een GAS rust, staan in het gemeentelijk GAS-reglement.

Kostprijs

De administratieve geldboete bedraagt tussen de 25 en 350 euro. De boete verhoudt zich tot de mate van overlast: hoe meer last de inbreuk teweeg brengt, hoe hoger de boete.

De boete loopt ook op naarmate er herhaling van de feiten optreedt. Het maximum boetebedrag blijft dan wel geldig.

Contact

Secretariaat

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top