Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit (22/10/2012)

Deze stedenbouwkundige verordening werd opgemaakt met oog op het versterken van de woonkwaliteit in Eeklo.

Elke woongelegenheid dient ingericht te worden op een manier die kwalitatieve bewoning mogelijk maakt.

Het handelt vooral over aanvragen voor

  • het opsplitsen van een bestaande woning, met verhoging van het aantal woongelegenheden
  • het samenvoegen van twee of meer woningen, met verhoging van het aantal woongelegenheden
  • het herbouwen na slopen van een bestaande woning
  • het nieuwbouwen van woningen
  • het omvormen van gebouwen tot (een) woning(en)

waarbij aan bepaalde (oppervlakte)normen moet worden voldaan.

Verordening m.b.t. het overwelven van baangrachten (19/12/2002)

Het stadsbestuur wil dat er minder waterlopen worden overwelfd of ingebuisd om problemen met de waterafvoer te beperken, daarom wordt dit aan een strikte reglementering onderworpen. Waterlopen zijn immers een belangrijk instrument in het integraal waterbeheer van de stad. Door waterlopen te overwelven en in te buizen kunnen ze hun functies niet optimaal vervullen. Waterlopen vormen een open afvoersysteem voor regenwater. Zo’n systeem heeft een veel grotere capaciteit dan een buis of riool. Dit is vooral nuttig bij overvloedige regenval om het risico op overstromingen te doen afnemen. Bovendien zorgt een waterloop ook voor lokale berging en infiltratie van het water waardoor de risico’s op verdroging van de grond afnemen. Ten slotte zorgen de open waterlopen ook voor nazuivering van gezuiverd afvalwater of verontreinigd regenwater. Dankzij deze waterlopen komt er dus minder regenwater in de riolering. Dit houdt in dat er minder verdund afvalwater toekomt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie waardoor de zuivering efficiënter kan verlopen.

Contact

Omgeving

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00

Een afspraak maken kan via tel. 09 218 28 40 of omgeving@eeklo.be.

Alle openingsuren Omgeving
Naar top