Gemeenteraad 15 maart 2021

Livestream gemeenteraad 15 maart 2021

De gemeenteraad vindt plaats aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 15 maart 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 16 maart 2021. Deze zal aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen. 

OPENBARE ZITTING 

01 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 2 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF46,9 Kb(pdf)

02 Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Beslissing gouverneur inzake klacht tegen gemeenteraadsbeslissingen Maldegem (kerkfabriek Sint-Antonius).PDF29,6 Kb(pdf)

03 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04 Overige punten

04.01 Algemene financiering – Belastingen – Wijziging beslissing opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020-2025.PDF69,6 Kb(pdf)

04.02 Algemene financiering – Belastingen – Wijziging contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaren 2020-2025.PDF93,4 Kb(pdf)

04.03 Algemene financiering – Belastingen – Wijziging belasting op de wedkantoren - aanslagjaren 2020-2025.PDF118 Kb(pdf)

04.04 Algemeen bestuur – Algemeen politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.PDF57,8 Kb(pdf)

04.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Afval - Wijziging retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers.PDF82 Kb(pdf)

04.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Wijziging subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening.PDF115,2 Kb(pdf)

04.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Princiepsbeslissing realisatie parallelweg langsheen de R43-Ringlaan.PDF130,1 Kb(pdf)

04.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Goedkeuring wegenisdossier Ringlaan 50 - omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020144974.PDF140,9 Kb(pdf)

04.09 Cultuur en vrije tijd – Sport – Wijziging tarieven Sportpark.PDF489,1 Kb(pdf)

05 Toegevoegde punten 

06 Actuele vragen van gemeenteraadsleden

07 Einde van de zitting

Downloads

Contact

Secretariaat

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top