Gemeenteraad 15 mei 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 15 mei 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 15 mei 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 16 mei 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

VRAGENHALFUURTJE

  • -       Vraag van de heer Frans Martens: snelheidsregeling in het centrum van Eeklo

OPENBARE ZITTING

01 - Aktename van de verhindering van de heer Jonas Deilgat als raadslid.pdf44,3 Kb(pdf)

01.01 - Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor de heer Jonas Deilgat.pdf75,5 Kb(pdf)

02   Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 - Algemeen bestuur – Participatie – Niet-bindend advies burgerpanel i.k.v. een mogelijke gemeentefusie.pdf25,1 Kb(pdf)

02.02 - Algemeen bestuur – Opmerking toezichthoudende overheid m.b.t. reglementen leegstand.pdf32 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 30 mei 2023 - Goedkeuring agenda.pdf55 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene vergadering IVM 7 juni 2023 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf68,5 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Veneco 8 juni 2023 - Goedkeuring agenda.pdf63,8 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Zefier 8 juni 2023 – Goedkeuring agenda.pdf55,2 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Farys ov 16 juni 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf56,3 Kb(pdf)

04.06 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IMEWO 19 juni 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf52,9 Kb(pdf)

04.07 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVS 20 juni 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf59,5 Kb(pdf)

04.08 - Algemene financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling 2023 - Rijkswachtsite (sanering en heraanleg).pdf77,3 Kb(pdf)

04.09 - Algemeen bestuur – Retributies – Goedkeuring retributiereglement en aansluitingsovereenkomst Vastgoedinformatieplatform.pdf208,7 Kb(pdf)

04.10 - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Akkoord.pdf17,2 Kb(pdf)

04.11 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving – Goedkeuring beheersovereenkomst Markt Eeklo tussen AWV en stad Eeklo.pdf180,9 Kb(pdf)

04.12 - Cultuur en Vrije Tijd – Cultuur – Wijziging reglement STIP.pdf204,3 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

05.01 - Tegelwippen willen winnen.pdf66,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.02 - Mobiliteit in onze stad.pdf101,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.03 - Gemeentelijke fusie.pdf51,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.04 - Stemmen vanaf 16 jaar.pdf49,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.05 - Gemeenschapswacht.pdf47,9 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.01 - Aanpassen verkeerslichten kruispunt Markt.pdf45,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

06.02 - Fietsoversteek Oostveldstraat.pdf49,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

06.03 - Toegang school Tandem Eikelstraat.pdf45,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.04 - Herstel wegenis.pdf51,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

06.05 - Debiteurenbeheer.pdf56,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Eglantina Bodurri, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.06 - Afschaffing van de betaling voor internationale reispaspoorten voor minderjarigen.pdf44,3 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top