Gemeenteraad 16 mei 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 16 mei 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 16 mei 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 17 mei 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur Imewo.PDF24,1 Kb(pdf)

01.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.PDF23,8 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietverschuiving 2 - deel stad.PDF120,6 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering – Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022 - Restauratie Stadhuis en Oeverpark.PDF128,6 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Vervanging van een vertegenwoordiger in de politieraad.PDF49,2 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Oost-Vlaanderen - Voordracht kandidaat-bestuurder Raad van Bestuur.PDF54,3 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IVM 8 juni 2022 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF67,1 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Zefier 9 juni 2022 – Goedkeuring agenda.PDF46,2 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 14 juni 2022 - Goedkeuring agenda.PDF52,9 Kb(pdf)

03.08 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Veneco 14 juni 2022 - goedkeuring agenda.PDF66,4 Kb(pdf)

03.09 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVW 17 juni 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF56,5 Kb(pdf)

03.10 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVS 21 juni 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF56,9 Kb(pdf)

03.11 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IMEWO 24 juni 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF52,5 Kb(pdf)

03.12 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Goedkeuring rooilijn en wegenisdossier Oeverpark OMV_2021168095.PDF223,7 Kb(pdf)

03.13 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Goedkeuring aangepaste overeenkomst cameraproject IVM.PDF137,4 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Ann Van den Driessche, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.01 Buitenlocaties voor de huwelijken.PDF73,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

04.02 Fietsboxen in de Garenstraat.PDF165,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

04.03 Openbare barbecues.PDF44,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

04.04 Participatie in stadsgebouwen.PDF81,7 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 Prikkelarm moment zomerkermis.PDF43,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 Toekomst van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen.PDF178,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 Openbare toiletten in stationsomgeving.PDF48,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.04 Aanpak winddiefstal.PDF61,9 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting