Gemeenteraad 17 april 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 17 april 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 17 april 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 18 april 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Fusie – Stand van zaken inspraaktraject burgerpanel i.k.v. een mogelijke gemeentefusie.pdf25,4 Kb(pdf)

01.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.pdf24,9 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep – Aanduiding bestuurder in het Riopactcomité.pdf47,2 Kb(pdf)

03.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentelijke Holding - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.pdf46,7 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelije samenwerking - Meetjeslandse Burensportdienst - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering.pdf47,2 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en adviescomité secundaire diensten.pdf48,9 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering.pdf46,8 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Aanduiding vertegenwoordigers diverse overlegstructuren.pdf48,2 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - VVSG vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.pdf47,3 Kb(pdf)

03.08 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Woonmaatschappij Meetjesland – Voordracht leden raad van bestuur.pdf54,7 Kb(pdf)

03.09 - Algemeen bestuur – Retributies – Goedkeuring retributiereglement op het parkeren.pdf224,7 Kb(pdf)

03.10 - Cultuur en Vrije tijd – Subsidies – Wijziging beleidssubsidiereglement sport.pdf178,6 Kb(pdf)

03.11 - Natuur en Milieubeheer – Groene ruimte - Kosteloze overdracht van het plantrecht (Bus, perceel 274E).pdf109,6 Kb(pdf)

03.12 - Natuur en Milieubeheer – Groene ruimte - Kosteloze overdracht van het plantrecht (Bus en Noordbusakker, perceel 231A).pdf133 Kb(pdf)

03.13 - Mobiliteit - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Definitief onteigeningsbesluit.pdf1,2 Mb(pdf)

03.14 - Veiligheidszorg – Preventie - Goedkeuring verlenging strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 2023-2024.pdf68,7 Kb(pdf)

03.15 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Markt 23 - Goedkeuring onderhandse verkoopovereenkomst.pdf210,2 Kb(pdf)

03.16 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Markt 25 - Goedkeuring ontwerp van overeenkomst inhoudende een verkoop-aankoop belofte.pdf211,1 Kb(pdf)

03.17 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Goedkeuring wegenisdossier en rooilijn - omgevingsvergunningsaanvraag Kaaistraat 25 - OMV_2022159806.pdf238,7 Kb(pdf)

03.18 - Zorg en Opvang – BKO – Goedkeuring reglement starterspremie gezins- en groepsopvang.pdf80,5 Kb(pdf)

03.19 - Zorg en Opvang – Integratie – Goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke samenwerking Plan Samenleven.pdf133,1 Kb(pdf)

03.20 - Zorg en Opvang – Integratie – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering i.k.v. Plan Samenleven.pdf404,7 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.01 - Reflecterende huisnummers.pdf47 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.02 - Doven van de straatlichten.pdf51,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.03 - Mobilhomeparking Jachthaven.pdf54,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.04 - Gevleugelde zebrapaden N9.pdf64,2 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.05 - KLIMBER.pdf69 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

04.06 - Eeklo tekent in op middelen stadsvernieuwing voor de renovatie van het marktplein.pdf50 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn en mevrouw Ann Van den Driessche, gemeenteraadsleden, namens Groen en Open Vld:

04.07 - Steun van de stad aan de 8-mei coalitie.pdf69,1 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.01 - Ontharding in Eeklo.pdf101,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 - Visie op elektrische laadpalen in Eeklo.pdf70,7 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Naar top