Gemeenteraad 18 december 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 18 december 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 18 december 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 19 december 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemene financiering – Jaarrekening - Kennisname van de goedkeuring jaarrekening 2022.pdf47,6 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Vastellen aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nr. 10 deel stad + goedkeuren deel OCMW + vaststelling geheel.pdf48,3 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering - Decreet lokaal bestuur - Herdefiniëring begrip 'dagelijks bestuur'.pdf64,6 Kb(pdf)

03.03 - Algemene financiering - Delegatie gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2024.pdf85,7 Kb(pdf)

03.04 - Algemene financiering - Politiezone - Goedkeuring dotatie 2024 PZ Meetjesland Centrum.pdf62,8 Kb(pdf)

03.05 - Algemene financiering – Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.pdf68,1 Kb(pdf)

03.06 - Algemene financiering - Kerkfabrieken – Aktename van de budgetwijziging 2023 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.pdf53,2 Kb(pdf)

03.07 - Algemene financiering - Kerkfabrieken - Aktename van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.pdf52,1 Kb(pdf)

03.08 - Goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf68,9 Kb(pdf)

03.09 - Aktename van de budgetwijziging 2023 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf72,4 Kb(pdf)

03.10 - Aktename van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf70 Kb(pdf)

03.11 - Goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf68,7 Kb(pdf)

03.12 - Aktename van de budgetwijziging 2023 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf51,7 Kb(pdf)

03.13 - Aktename van het budget 2024 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf51,5 Kb(pdf)

03.14 - Wijziging belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen.pdf184,4 Kb(pdf)

03.15 - Wijziging belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen.pdf137 Kb(pdf)

03.16 - Wijziging belastingreglement op ongeschiktheid en of onbewoonbaarheid van woningen.pdf143,5 Kb(pdf)

03.17 - Wijziging belastingreglement op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.pdf109,5 Kb(pdf)

03.18 - Wijziging reglement registratie van en belasting op leegstaande gebouwen met een economische functie.pdf196,6 Kb(pdf)

03.19 - Vrijstelling van terrasbelasting 2024-2025.pdf73,4 Kb(pdf)

03.20 - Wijziging subsidiereglement voor het organiseren van buurtactiviteiten.pdf136,1 Kb(pdf)

03.21 - Standpunt inzake territoriale wijzigingen hulpverleningszones.pdf45,1 Kb(pdf)

03.22 - Intentieverklaring inzake optimalisatie werkingsgebieden afvalintercommunales.pdf90,6 Kb(pdf)

03.23 - Instappen in aankoopcentrale AZO.pdf61,2 Kb(pdf)

03.24 - LDC Zonneheem + seniorenflats - Goedkeuring verkoop.pdf738,4 Kb(pdf)

03.25 - Stationsstraat 19 - Voormalige AD Delhaize - Akkoord met de verkoper.pdf57,1 Kb(pdf)

03.26 - Wijziging academiereglement.pdf246,3 Kb(pdf)

03.27 - Prijs voor Cultuurverdienste - lancering kunstenparticipatieve open call.pdf83,9 Kb(pdf)

03.28 - Goedkeuring wegenisontwerp omgevingsaanvraag - Moeie 18 - Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.pdf98,6 Kb(pdf)

03.29 - Goedkeuring wegenisontwerp en rooilijn omgevingsaanvraag - Textielstraat - nv Bouw Francis Bostoen.pdf164,2 Kb(pdf)

03.30 - Verlenging convenant project PIT! 2024-2025.pdf98,8 Kb(pdf)

03.31 - Aanduiding van een sanctionerend ambtenaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).pdf50,1 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid, de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld, de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen, Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V, en de heer Mátyás Blanckaert, onafhankelijk raadslid:

04.01 - Power up, Power Up.pdf75,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen, de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V, en de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.02 - Eeklo als gokvrije stad.pdf68,1 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.01 - Fietspaden Raverschootstraat.pdf58,5 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top