Gemeenteraad 18 maart 2024

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 18 maart 2024 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 18 maart 2024 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 19 maart 2024. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Klachtenmanagement - Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling 2023.pdf24,7 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01    Algemeen bestuur – Gemeentepersoneel - Openverklaring van de statutaire betrekking van financieel directeur en aanleggen van een reserve

03.02 - Veiligheidszorg – Noodplanning - Goedkeuring protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne.pdf90,3 Kb(pdf)

03.03 - Veiligheidszorg – Openbare veiligheid - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 22 februari 2024 betreffende afsluiten parken en bossen wegens stormweer.pdf61,2 Kb(pdf)

03.04 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Kunstberg overdracht wegenis, riolering en groen - goedkeuring ontwerpakte.pdf260,3 Kb(pdf)

03.05 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Goedkeuring erfdienstbaarheid van openbaar nut omgevingsaanvraag - Kerkstraat 89-97.pdf137,9 Kb(pdf)

03.06 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Wonen – Goedkeuring toewijzingsreglement voor het werkingsgebied Woonmaatschappij Meetjesland 'Gent-Meetjesland'.pdf346,8 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.01 - Heraanleg Eeklose markt.pdf49,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.02 - Opstarten van een pendelbusdienst als proefproject.pdf74,3 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.01 - Ons kerkhof.pdf41,8 Kb(pdf)

Op vraag van de mevrouw Julie Lippens, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.02 - Controleren, verwittigen en verbaliseren van hondenbaasjes bij het niet opruimen van hondenpoep op openbaar domein.pdf67,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.03 - Opwaardering en verfraaiing van publieke ruimte en maatregelen die de uitstraling van onze stad verbeteren.pdf700,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.04 - Vervoersplan De Lijn.pdf59,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.05 - Opruiming oude straatverlichting Leikensweg.pdf52,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.06 - Openbare zwemzones.pdf75,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.07 - Moskee in Eeklo.pdf51 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top