Gemeenteraad 18 oktober 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 18 oktober 2021 aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

 

OPENBARE ZITTING

 

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Beleidsnota 2021-2024.PDF23,2 Kb(pdf)

03.02 - Algemeen bestuur – Politiereglement – Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.PDF247,5 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen Bestuur - GAS - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.PDF110,1 Kb(pdf)

03.04 - Algemene financiering - Belastingen - Vrijstelling terrasbelasting 2021 door het Corona Herstelplan Eeklo.PDF53 Kb(pdf)

03.05 - Mobiliteit - Inname 006, 12-14 in het kader van project EEK03RM (Korte Moeie).PDF149,9 Kb(pdf)

03.06 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verkaveling V524 Calvarieberg - goedkeuring ontwerpakte overdracht openbaar domein.PDF291 Kb(pdf)

03.07 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Brownfieldconvenant Textiles d'Eecloo - definitieve goedkeuring.PDF89,7 Kb(pdf)

03.08 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Afbakening werkingsgebied woonmaatschappij en stemverdeling.PDF120,8 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

04.01 - Invoering JA_JA-sticker reclamedrukwerk.PDF63,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open VLD:

04.02 - Beleidsnota nieuwe bestuursploeg - aanvulling met beloften via de pers en verdere concretisering.PDF70,2 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 - Geen reclame voor gokbedrijf op digitale informatieborden.PDF58,6 Kb(pdf)

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top