Gemeenteraad 18 september 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 18 september 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 18 september 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 19 september 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01 - Ontslag Rita Gysels als gemeente- en OCMW-raadslid.pdf27,3 Kb(pdf)

01.01 - Installatie van een gemeenteraadslid Kristof Hebbrecht.pdf76,6 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Halfjaarlijkse rapportage 2023 - meerjarenplan 2020-2025.pdf169,4 Kb(pdf)

02.02 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Kennisname onafhankelijk raadslid.pdf44,1 Kb(pdf)

02.03 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Kennisgeving beslissing gemeenteraad Assenede m.b.t. fusie van gemeenten.pdf39,4 Kb(pdf)

02.04 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Kennisgeving verslag algemene vergadering Audio van 26 mei 2023.pdf42,4 Kb(pdf)

02.05 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Kennisgeving niet-selectie stadsvernieuwingsproject herinrichting Markt.pdf47,5 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Vaststelling fracties.pdf62,6 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie.pdf58,8 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging samenstelling deontologische commissie.pdf58,8 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Advies verlenen over de jaarrekening 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf61,9 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Advies verlenen over de jaarrekening 2022 van de kerkfabriek Sint-Antonius.pdf61,6 Kb(pdf)

04.06 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Advies verlenen over de jaarrekening 2022 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf62,9 Kb(pdf)

04.07 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IGS Westlede 10 oktober 2023 - Goedkeuring agenda.pdf47,7 Kb(pdf)

04.08 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV Zefier 19 december 2023 - Goedkeuring agenda.pdf76,6 Kb(pdf)

04.09 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing – Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.pdf57,2 Kb(pdf)

04.10 - Verkoop site politiekantoor - Goedkeuring ontwerp van akte.pdf7,4 Mb(pdf)

04.11 - Veiligheidszorg - Noodplanning - Bekrachtiging burgemeestersbesluit m.b.t. BNIP DIEP Open Air op 8 juli 2023.pdf47,8 Kb(pdf)

04.12 - Veiligheidszorg – Noodplanning - Bekrachtiging burgemeestersbesluit m.b.t. BNIP Herbakkersfestival van 11 tot 13 augustus 2023.pdf47,3 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.01 - Straatverlichting.pdf47,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.02 - Traditie Sinterklaas en zwarte piet.pdf47,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.03 - Verkaveling Textielstraat.pdf78,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.04 - Balloonmeeting terug naar Eeklo.pdf67,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.05 - Parkeren in Eeklo.pdf66,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.06 - Geen nieuwe dure studies om voetbal te huisvesten aan sportpark.pdf49,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.07 - Zonneheem nu volledig in de uitverkoop.pdf84,1 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.08 - Het groot Eekloos dictee.pdf49,8 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.01 - Guido Gezellestraat.pdf48,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

06.02 - Onderzoek organisatie kerstmarkt door privé partij.pdf53 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.03 - Zwemmen in Eeklo.pdf57,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.04 - Sorteerafvalbakken Station Eeklo.pdf51,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.05 - Toekomst project De Plek.pdf92,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Fleur Foré, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.06 - Geveltuintjes in de Ijzerstraat.pdf68,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Fleur Foré, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.07 - Realisatie van de veilige fietsoversteekplaats aan het Oostveld station.pdf52,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

06.08 - Windenergie komt niet uit de lucht vallen.pdf69,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.09 - IVM versus ophalingsdienst witte vuilniszakken – GFT.pdf58 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting