Gemeenteraad 19 april 2021

Livestream gemeenteraad 19 april 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 19 april 2021 om 19.30 uur.

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 april 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 april 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen.

 

 

OPENBARE ZITTING

01 Ontslag Janick Smessaert als gemeente- en OCMW-raadslid.PDF26,1 Kb(pdf)

02 Installatie van een gemeenteraadslid - Jonas Deilgat.PDF73,6 Kb(pdf)

03 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 30 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF47 Kb(pdf)

04      Mededelingen aan de gemeenteraad

04.01 Algemeen bestuur - Klachtenmanagement - Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling 2020.PDF23,2 Kb(pdf)

05      Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

06      Overige punten

06.01 Algemene financiering - Meerjarenplan 2020-2025 - Kredietaanpassing 3 - budgetplan 2021-2022-2023.PDF68,7 Kb(pdf)

06.02 Algemene financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten.PDF74,2 Kb(pdf)

06.03 Algemeen bestuur - Politieke organen - Vaststelling van een fractie.PDF57,1 Kb(pdf)

06.04 Algemeen bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie.PDF56,3 Kb(pdf)

06.05 Algemeen bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie.PDF56,4 Kb(pdf)

06.06 Algemeen bestuur - Gemeentepersoneel - Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, gezamenlijk organogram en reglementen personeelsaangelegenheden.PDF50,5 Kb(pdf)

06.07 Algemeen bestuur - Straatnaambepaling - Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam verkaveling V549 - Molenstraat 107-109.PDF61,6 Kb(pdf)

06.08 Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IMEWO 16 juni 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF54,5 Kb(pdf)

06.09 Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - jaarvergadering Zefier 10 juni 2021 - Goedkeuring agenda.PDF54,9 Kb(pdf)

06.10 Wonen & Ruimtelijke ordening - Omgeving - Niet-goedkeuring wegenisontwerp verkaveling PMV_2020122634 - Oostveldstraat 306, 306A, 308 - Huysman bouw.PDF127,2 Kb(pdf)

06.11 Wonen & Ruimtelijke ordening - Omgeving - Aanpassing concessieovereenkomst zonnepanelen Sportpark.PDF214,8 Kb(pdf)

06.12 Wonen & Ruimtelijke ordening - Omgeving - Terugname gebruiksrecht S-divisie TMVW voor stookplaats Sportpark.PDF91,2 Kb(pdf)

06.13 Wonen & Ruimtelijke ordening - Omgeving - Goedkeuring erfpachtovereenkomst met Ecopower-Veolia voor stkookplaats Sportpark.PDF148,4 Kb(pdf)

06.14 Wonen & Ruimtelijke ordening - Omgeving - Goedkeuring warteleverings- en aansluitingscontracten voor het leveren van warmte in het Sportpark.PDF90 Kb(pdf)

06.15 Ondernemen en werken - Industrieterrein Nieuwendorpe - Machtiging tot verkoop De Jonghe.PDF59,5 Kb(pdf)

06.16 Cultuur en vrijde tijd - Evenementen - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur.PDF434,1 Kb(pdf)

06.17 Cultuur en vrije tijd - Sport - Goedkeuring reglement skateterrein.PDF77,9 Kb(pdf)

07      Toegevoegde punten

08      Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

08.01    Graag weer een autoloze zondag in Eeklo

08.01 - Graag weer een autoloze zondag in Eeklo.PDF47,8 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

08.02    Aanleg glasvezelkabel bij werken

08.02 - Aanleg glasvezelkabel bij werken.PDF56,6 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

08.03    Klantvriendelijkheid van het personeel van het recyclagepark

08.03 - Klantvriendelijkheid van het personeel van het recyclagepark.PDF63,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

08.04    Een bijkomend zebrapad over de Oostveldstraat

08.04 - Een bijkomend zebrapad over de Oostveldstraat.PDF59,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

08.05    Waar zijn de dossiers?

08.05 - Waar zijn de dossiers.PDF46,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V::

08.06    Verkeerssituatie Eeklo Zuid

08.06 - Verkeerssituatie Eeklo Zuid.PDF63 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

08.07    Hondenlosloopweide

08.07 - Hondenlosloopweide.PDF45,2 Kb(pdf)

09      Einde van de zitting