Gemeenteraad 19 december 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 19 december 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 december 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 december 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemene Financiering – Jaarrekening – Goedkeuring jaarrekening 2021.pdf47,5 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene Financiering – Meerjarenplan – Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8 - deel stad + goedkeuren deel OCMW + vaststellen geheel.pdf46,9 Kb(pdf)

03.02 - Algemene Financiering – Meerjarenplan - Goedkeuring uitbetaling subsidies 2023.pdf240,9 Kb(pdf)

03.03 - Algemene Financiering – Delegatie gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen – Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2023.pdf92 Kb(pdf)

03.04 - Algemene Financiering – Politiezone – Goedkeuring dotatie 2023 Politiezone Meetjesland Centrum.pdf107,8 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen Bestuur – Gemeentefusie – Vraag tot deelname burgerpaneltraject gemeente Kaprijke.pdf63 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen Bestuur – Patrimonium – Verkoop Dekenij – Goedkeuring ontwerp van akte.pdf8 Mb(pdf)

03.07 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Goedkeuring huishoudelijk reglement hondenlosloopzone(s).pdf236,4 Kb(pdf)

03.08 - Algemeen Bestuur – Politiereglement – Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf845,1 Kb(pdf)

03.09 - Algemeen Bestuur – Politiereglement - Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf275,7 Kb(pdf)

03.10 - Algemeen Bestuur – GAS - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.pdf120,1 Kb(pdf)

03.11 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Sint-Jannekespad – Goedkeuring verkoopovereenkomst voor een onroerend goed.pdf4,4 Mb(pdf)

03.12 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Oeverpark - Akkoord intentieovereenkomst tussen vzw Zusters Kindsheid Jesu Eeklo en Stad Eeklo.pdf1,6 Mb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.01 - Troostmuur op de begraafplaats.pdf45,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.02 - Oprichten werkgroep voor ontwerp en invulling huidige, dure, beschermde monumenten.pdf53,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.03 - Vaste aanwezigheid politie en of gemeenschapswacht op overlasthotspots na de schooluren.pdf51 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.04 - Betalend parkeren in Eeklo.pdf69,7 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.01 - Uitbreken pas aangelegde betonvakken Leopoldlaan.pdf42,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.02 - Stretchtenten op de markt moeten weg.pdf42,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.03 - Wat met voetbal op de Zandvleuge.pdf44,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Oplaadpunten in onze stad.pdf46 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.05 - Okan-klassen.pdf47,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.06 - Eeklo tekent niet in op Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0.pdf76,1 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Fleur Foré, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.07 - Gezelligheid ontbreekt in Winters Eeklo.pdf60,9 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top