Gemeenteraad 19 februari 2024

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 19 februari 2024 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 februari 2024 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 februari 2024. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01 - Aktename van de verhindering van mevrouw Marieke Van den Bulke als raadslid.pdf44,4 Kb(pdf)

01.01 - Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor mevrouw Marieke Van den Bulke.pdf76,9 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Goedkeuring financiering Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland 2024 en 2025.pdf180,7 Kb(pdf)

04.02 - Veneco - Verlenging Klimaatwerking 2023-2026.pdf86,3 Kb(pdf)

04.03 - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur.pdf622,1 Kb(pdf)

04.04 - Wijziging retributiereglement STIP.pdf199,9 Kb(pdf)

04.05 - Wijziging retributiereglement Vastgoedinformatieplatform.pdf349,9 Kb(pdf)

04.06 - Goedkeuring akte ruiling onroerende goederen - Realisatie van infrastructuur aan de R43 Ringlaan.pdf284,4 Kb(pdf)

04.07 - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke.pdf85,8 Kb(pdf)

04.08 - Aktename intentieverklaringen wijzigingen hulpverleningszones.pdf57 Kb(pdf)

04.09 - Galgenhof goedkeuring erfpachtovereenkomst.pdf347,1 Kb(pdf)

04.10 - Wijziging huishoudelijk reglement BKO Eeklo.pdf170,3 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.01 - Parkeervrije Markt goed voor 30% minder omzet voor horeca op de Markt document (met 24.0003220).pdf68,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.02 - Meer faciliteiten voor elektrisch laden in onze stad.pdf47,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.03 - Herdenkingsborden Eeklose infrastructuur.pdf62,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS, en de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Invulling parkeervrije markt.pdf57,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.05 - De Ring.pdf100,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.06 - Realiseren van fietssuggestiestroken in de Zandvleuge.pdf62,6 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.01 - Inzet van lokfietsen.pdf57,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, onafhankelijk gemeenteraadslid:

06.02 - Fietsoversteek aan de Oostveldstraat.pdf57,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.03 - Invoering van een ‘lokfiets’ - preventiefiets in de strijd tegen fietsdiefstallen.pdf90,1 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting