Gemeenteraad 19 juni 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 19 juni 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 juni 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 juni 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01   Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Jaarverslag organisatiebeheersing 2022-2023 en jaarplanning 2023-2024.pdf58,7 Kb(pdf)

01.02 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Milieu - Klimaatactieplan Eeklo stand van zaken 2017-2021.pdf73,8 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Jaarrekening - Jaarrekening 2022 - vaststellen deel stad + goedkeuren vastgestelde deel OCMW + vaststelling geheel.pdf52 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Vastellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 9 deel stad + goedkeuren deel OCMW + vaststelling geheel.pdf49,6 Kb(pdf)

03.03 - Algemene financiering – Belastingen – Wijziging belastingreglement op de terrassen op de openbare weg.pdf154,2 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen Bestuur – Kwaliteit - Advies verlenen jaarrekening 2022 van Audio.pdf46,2 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring jaarrekening en jaarlijks verslag 2022 ILV Meetjeslandse burensportdienst.pdf49,9 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen bestuur - Patrimonium - Verkoop site voormalig politiekantoor - Aanvaarden bod.pdf69,6 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur - Patrimonium - Markt 25 - Goedkeuring ontwerp van akte.pdf221,3 Kb(pdf)

03.08 - Cultuur & Vrije tijd – Cultuurcafé De Herbakker – Goedkeuring nieuwe concessieovereenkomst.pdf212,5 Kb(pdf)

03.09 - Mobiliteit - Vervoerregio Gent – Vaststellen ontwerp Regionaal MobiliteitsPlan (RMP).pdf86,5 Kb(pdf)

03.10 - Mobiliteit - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Goedkeuring ontwerp van akte.pdf154,2 Kb(pdf)

03.11 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Milieu - Goedkeuring ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.0.pdf110 Kb(pdf)

03.12 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Milieu - Goedkeuring ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.1.pdf105,8 Kb(pdf)

03.13 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'.pdf94,4 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Eric Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.01 - Volksraadpleging fusie.pdf129,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld en de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

04.02 - Vrije zwemzone.pdf96,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.03 - Wat met de parkeervrije markt en terrasjes na deze zomer.pdf61,2 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 - Stand van zaken openbare speelpleintjes.pdf55,6 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.02 - Stand van zaken VVR in Balgerhoeke.pdf51,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.03 - Stand van zaken vandalisme t.h.v. het jeugdcentrum.pdf55,2 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Organisch afval.pdf65,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

05.05 - Stedenbeleid hard voor stedelijk beleid Hartwijk.pdf56,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Eric Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.06 - Overlast August Van Ackerstraat.pdf85,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Eric Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.07 - 12 gratis beurten containerpark.pdf62,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Eric Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.08 - Park Adrem.pdf54,4 Kb(pdf)

           

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.09 - Aanpassing reglement gemeenteraad OCMW-raad.pdf46,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.10 - Stand van zaken fusies.pdf45,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.11 - Meer ernst voor antwoorden en uitspraken op de Eeklose gemeenteraad.pdf47 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top