Gemeenteraad 19 september 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 19 september 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid. Na agendapunt 01.01 wordt de zitting van de gemeenteraad geschorst en wordt de agenda van de OCMW-raad afgewerkt, waarna de zitting van de gemeenteraad wordt verder gezet.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 19 september 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 20 september 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01 - Ontslag Isabelle Oreel als gemeenteraadslid.pdf26,5 Kb(pdf)

01.01 - Installatie van een gemeenteraadslid Erik Goethals.pdf77,4 Kb(pdf)

02 - Aktename eedaflegging burgemeester in navolging van definitieve benoeming.pdf33,1 Kb(pdf)

03        Mededelingen aan de gemeenteraad

03.01 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Halfjaarlijkse rapportage 2022 - meerjarenplan 2020-2025.pdf183,3 Kb(pdf)

03.02 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Ministerieel Besluit erkenning wijziging gebiedsomschrijving Sint-Jans Onthoofding.pdf34,3 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Verslag van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio van 20 mei 2022.pdf41,5 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Jaarrekening 2021 welzijnsvereniging Audio.pdf45,5 Kb(pdf)

03.05 - Veiligheidszorg - Schrijven minister Verlinden m.b.t. de door Lierde gewenste aansluiting bij hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.pdf29,5 Kb(pdf)

04        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

05        Overige punten

05.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Vaststelling van een fractie.pdf56,8 Kb(pdf)

05.02 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Vaststelling rangorde raadsleden.pdf52,4 Kb(pdf)

05.03 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie.pdf58,3 Kb(pdf)

05.04 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging samenstelling deontologische commissie.pdf58,4 Kb(pdf)

05.05 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 6 - deel stad + goedkeuren deel OCMW.pdf60,7 Kb(pdf)

05.06 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 7 - deel stad + goedkeuren deel OCMW.pdf57,1 Kb(pdf)

05.07 - Algemeen bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 24 juni 2022 betreffende een afwijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf73,9 Kb(pdf)

05.08 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing – Goedkeuring toetreding van nieuwe leden tot de welzijnsvereniging Audio.pdf44,1 Kb(pdf)

05.09 - Algemeen bestuur – Participatie – Goedkeuring reglement burgerbudget.pdf142,6 Kb(pdf)

05.10 - Algemeen bestuur – Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf845,4 Kb(pdf)

05.11 - Mobiliteit – Openbare werken - Goedkeuring wegenisplannen Mandeweegsken - Ijzerstraat - Korte Moeie.pdf421,9 Kb(pdf)

05.12 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Wonen - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Gent-Meetjesland.pdf72,3 Kb(pdf)

05.13 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Gewezen rijkswachtcomplex – Goedkeuring ontwerp van akte.pdf8,5 Mb(pdf)

05.14 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Verkoop perceel industriegrond Broeken via Biddit.pdf4,5 Mb(pdf)

06        Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.01 - Naambordjes gemeenteraad.pdf45,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, namens SMS:

06.02 - Statiegeld en inzameling plastic.pdf48,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.03 - Wijziging politiereglement.pdf77,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.04 - Parkeren in Eeklo, toepassing van de gratis 30 minuten ook met gebruik van de 4411-app.pdf50 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.05 - Oprichting crisiscel energie.pdf48,2 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.06 - Terrassen op N9 zoals in Boelare.pdf62,2 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.07 - 365 dagen terrasjes in Eeklo.pdf47,5 Kb(pdf)

07        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

07.01 - Vrijwilligersverzekering.pdf57,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

07.02 - De Missing Link.pdf51,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

07.03 - Dikke truienwinter in Eeklo.pdf61,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

07.04 - Comfortabeler fietsen in Eeklo.pdf44 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

07.05 - Afschakelplan.pdf41,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

07.06 - Hoe is het gesteld met de vooruitgang van goedgekeurde agendapunten.pdf62,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

07.07 - Corona – BKO – Reservatiesysteem.pdf57 Kb(pdf)

08        Einde van de zitting

Downloads

Naar top