Gemeenteraad 20 juni 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 juni 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 20 juni 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 21 juni 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Kennisname jaarverslag organisatiebeheersing 2021-2022 en jaarplanning 2022-2023.PDF53,6 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2021 voor het deel van de stad.PDF82,3 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering – Jaarrekening - Goedkeuren van het vastgestelde deel van de jaarrekening 2021 deel OCMW + vaststellen van de jaarrekening in zijn geheel.PDF85,4 Kb(pdf)

03.03 - Algemene financiering – Belastingen – Goedkeuring belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies.PDF117,5 Kb(pdf)

03.04 - Algemene financiering – Belastingen - Belasting masten en pylonen aanslagjaar 2021 - weglaten belastingverhoging.PDF60,9 Kb(pdf)

03.05 - Algemene financiering – Retributies – Wijziging retributiereglement uitleendienst.PDF310,1 Kb(pdf)

03.05 bijlage 1 retributiereglement.PDF323,1 Kb(pdf)

03.06 - Algemene financiering – Subsidies - Goedkeuring subsidiereglement kernversterkende premie 2022-2026.PDF173,4 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - IGS Wonen Aalter-Eeklo-Lievegem – subsidiewijziging.PDF108,5 Kb(pdf)

03.08 - Cultuur en Vrije Tijd – Kunstacademie – Wijziging academiereglement.PDF352,1 Kb(pdf)

03.09 - Cultuur en Vrije Tijd – Sport - Aanpassing tarieven en reglement van inwendige orde.PDF500,4 Kb(pdf)

03.10 - Mobiliteit - Toetreding raamovereenkomst F000-2021-001 provincie Oost-Vlaanderen – Fietsinfrastructuur.PDF97,1 Kb(pdf)

03.11 - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Voorlopig onteigeningsbesluit.pdf186,6 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

04.01 - Inspraak en impact voor gemeenteraadsleden.PDF64,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

04.02 - Zone 30 kernwinkelgebied.PDF131,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.03 - Camera’s voor meer veiligheid.PDF74,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.04 - Afvalbeleid Stad Eeklo.PDF64,9 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 - Programmatie aanpak stikstofonderzoek in gans Vlaanderen.PDF68,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 - Stand van zaken participatietraject en herinrichting Markt.PDF46 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.03 - Eenduidig standpunt meerderheid inzake e-HUBT.PDF77,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.04 - Personeelsbeleid.PDF57,6 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top