Gemeenteraad 20 maart 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 maart 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 20 maart 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 21 maart 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01   Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Besluit toezichthoudende overheid i.v.m. klacht tegen gemeenteraadsbeslissing tot wijziging retributiereglement zonder advies jeugdraad.pdf28 Kb(pdf)

01.02 - Algemeen bestuur – Klachtenmanagement - Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling 2022.pdf24,3 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Toekenning titel ereschepen aan de heer Dirk Van de Velde.pdf46,3 Kb(pdf)

03.02 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Principiële goedkeuring afschaffing dwarsstraten rooilijnplan Zandvleuge.pdf258,9 Kb(pdf)

03.03 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Wonen - Wijziging verordening verplicht conformiteitsattest.pdf167 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

04.01 - Ontsluiting van de Vrouwestraat.pdf73,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

04.02 - Is de fusie een illusie.pdf72,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.03 - Aandacht voor Darmkankeronderzoek.pdf68,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.04 - Openingsuren stadsdiensten.pdf55,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.05 - Ruimtelijke Plannen Eeklo stand van zaken.pdf61 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.06 - Kaaistraat en rijkswachtkazerne stand van zaken.pdf47,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

04.07 - Behoud van de openbare toiletten.pdf77,1 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 - Afschaffen voorrang van rechts Zandvleuge.pdf62,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.02 - Steun aan Turkije Syrië.pdf46,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 - Renovatie van het marktplein de boot gemist.pdf77,1 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting