Gemeenteraad 20 september 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 september 2021, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Op 7 september 2021 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Er wordt gevraagd om een mondmasker te dragen tot men heeft plaatsgenomen in de theaterzaal en bij het verplaatsen van en naar de zitplaats.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 20 september 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 21 september 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen.

OPENBARE ZITTING

 

01 Bekrachtiging burgemeestersbesluit 7 september 2021 betreffende de organisatie van een fysieke zitting van de gemeente- en OCMW-raad zonder publiek81,2 Kb(pdf)

 

02 Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 Halfjaarlijkse rapportage 2021 - meerjarenplan 2020-2025655,4 Kb(pdf)

Toezichtsbeslissing inzake klacht tegen het aanleggen van een weg26,9 Kb(pdf)

02.03 Jaarrekening 2020 welzijnsvereniging Audio43,9 Kb(pdf)

02.04 Kennisname strategisch veiligheids- en preventieplan 2020-2021-202276,4 Kb(pdf)

03 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04 Overige punten

04.01 Vaststellen aanpassing MJP 2020-2025 – kredietaanpassing 4 deel stad + goedkeuren deel OCMW54,2 Kb(pdf)

04.02 Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 202176,9 Kb(pdf)

04.03 Formaliseren vrijstellingen belastingen door het Corona Herstelplan Eeklo58 Kb(pdf)

04.04 Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie 67,5 Kb(pdf)

04.05 Wijziging samenstelling deontologische commissie 67,6 Kb(pdf)

04.06 Wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo 907,5 Kb(pdf)

04.07 Heldenpark - Erfdienstbaarheid De Watergroep1,6 Mb(pdf)

04.08 Goedkeuring dadingsovereenkomst Stad Eeklo \ Casa Mobila751,4 Kb(pdf)

04.09 Welzijnsvereniging Audio - beslissing tot toetreding van enkele lokale besturen43,2 Kb(pdf)

04.10 Goedkeuring intentieverklaring Eeklove96,4 Kb(pdf)

04.11 Goedkeuring lokaal Energie- en Klimaatpact 70 Kb(pdf)

04.12 Onteigening gewezen rijkswachtcomplex - definitief onteigeningsbesluit771,4 Kb(pdf)

04.13 Beslissing over de zaak der wegen - omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020042799 Kaaistraat, Zuidmoerstraat en Dullaert280 Kb(pdf)

04.14 Beslissing over de zaak der wegen - aanvraag omgevingsvergunning OMV_2021071077 Ijzerstraat, Korte Moeie, Tieltsesteenweg, Raverschootstraat en Mandeweegsken134,6 Kb(pdf)

04.15 Beslissing over de zaak der wegen - OMV_2021092654 - doortrekking Zuidelijke Ring R43 rond Eeklo – Fase 1126,1 Kb(pdf)

04.16 Goedkeuring overeenkomsten fase 1 aanleg R4364,6 Kb(pdf)

04.17 04.17 Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst inzake de toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie te versterken49,6 Kb(pdf)

04.18 Niet goedkeuren van een convenant met Betcenter Group, Markt 5380,5 Kb(pdf)

04.19 Wijziging tarieven sportpromotie 2021-202240,5 Kb(pdf)

05      Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Isabelle Oreel, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.01 - Hoffelijkheid in het verkeer.PDF44,7 Kb(pdf)

06      Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.01 - Eikenblad of gemeentelijk infoblad.PDF60,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.02 - Stand van zaken technische problemen bij de betegeling Verbauwenbad.PDF44,6 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isabelle Oreel, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

06.03 - Horeca en winkels - niet op de markt gelegen.PDF43,9 Kb(pdf)

07      Einde van de zitting