Gemeenteraad 21 februari 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 21 februari 2022, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Op 11 februari 2022 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Men dient het mondmasker gedurende de volledige vergadering op te houden, behalve wanneer hij/zij aan het woord is of wanneer er occasioneel iets gedronken of gegeten wordt.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 februari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek.PDF47,5 Kb(pdf)

02 Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Benoeming burgemeester Luc Vandevelde.PDF25,8 Kb(pdf)

02.02 - Mobiliteit - Blue Bike jaarverslag 2021.PDF138,1 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 24 januari 2022 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening.PDF60,4 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Principiële goedkeuring aanstelling extern bureau voor verkennende fase potentiële gemeentefusie.PDF49,5 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Principieel akkoord voor concept vragenhalfuurtje in de gemeenteraad.PDF71,7 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad.PDF221,8 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing – Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Eeklo.PDF330,9 Kb(pdf)

 

04.06 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – BAV IVM 9 maart 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.PDF65,5 Kb(pdf)

04.07 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Milieu - Wijziging retributiereglement voor het afleveren van restvuilzakken en composteerrecipiënten.PDF72,7 Kb(pdf)

04.08 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Lange Moeiakker - Aankopen gronden zusters Kindsheid Jesu.pdf468,8 Kb(pdf)

04.09 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Goedkeuring gebruiksovereenkomst Raverschootbos - stad Eeklo AZ Alma.PDF353,8 Kb(pdf)

04.10 - Cultuur en vrije tijd – Evenementen - Wijziging subsidiereglement voor buurtactiviteiten.PDF100,4 Kb(pdf)

 

04.11 - Cultuur en vrije tijd – Sport – Wijziging subsidiereglementen voor sportverenigingen.PDF227,1 Kb(pdf)

 

04.12 - Cultuur en vrije tijd – Sport - Uitbreidingsdossier toetreding 'site Zandvleuge' onder S-Divisie van het TMVW.PDF70,9 Kb(pdf)

04.13 - Zorg en Opvang – Kinderopvang – Wijziging retributiereglement BKO.PDF99,5 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 - Honden losloopweide op site oud zwembad.PDF243,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 - Eeklo ondersteunt deelmobiliteit.PDF66,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.03 - Imago Eeklo.PDF100,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.04 - Hervorming alleenstaande Eeklonaren belasting.PDF81,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.05 - Beschermen van het Schipdonkkanaal tegen grondspeculatie.PDF77 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.01 - Heeft cyclocross nog toekomst in Eeklo.PDF47,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.02 - Olifantenpaden.PDF202,2 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.03 - Ondersteuning jeugdverenigingen bij gezonde en duurzame infrastructuur.PDF52,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.04 - Wegenwerken in Eeklo.PDF134,1 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting