Gemeenteraad 22 februari 2021

Livestream gemeenteraad 22 februari 2021

De gemeenteraad vindt plaats aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 22 februari 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 23 februari 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen. 

OPENBARE ZITTING 

01 - aktename einde verhindering Marc Windey.PDF45 Kb(pdf)

02 - bekrachtiging burgemeestersbesluit raad op afstand.PDF47 Kb(pdf)

03 Mededelingen aan de gemeenteraad

03.01 - overzicht uitvoeringsgraad gemeenteraadsdossiers.PDF26,1 Kb(pdf)

03.02 - aanvulling eindejaarstoelage.PDF79,7 Kb(pdf)

04 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

05 Overige punten

05.01 - bekrachtiging burgemeestersbesluit handhaving quarentaineverplichting.PDF49 Kb(pdf)

05.02 - bekrachtiging burgemeestersbesluit afwijking alg. pol. reglement Blommekens.PDF96,2 Kb(pdf)

05.03 - bekrachtiging burgemeestersbesluit evenementen.PDF60,7 Kb(pdf)

05.04 - Comeet - bijdrage UITpas.PDF328,2 Kb(pdf)

05.05 - goedkeuring wijziging conformiteitsattest.PDF134,9 Kb(pdf)

05.06 - goedkeuring wegennisdossier uitbreiding Kunstdal.PDF89,3 Kb(pdf)

06 Toegevoegde punten 

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA 

06.01 - Aanpassen buitenruimte Zonneheem.pdf60,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V 

06.02 - Ondersteuning economie in Eeklo.pdf63,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Paul Verstraete, onafhankelijk gemeenteraadslid 

06.03 - Positieve campagne rond kernenergie.pdf65,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA 

06.04 - SOS hedendaagse monumentenzorg voor de toren Oostveldkerk.pdf59,8 Kb(pdf)

07 Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA 

07.01 - Werking Dienst Lokale Economie.pdf6,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V 

07.02 - Regiovorming.pdf53,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, namens CD&V 

07.03 - Situatie heraanleg - heraangelegde straten in Eeklo.pdf65,8 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA 

07.04 - Wat met de Blakstraat.pdf322 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Paul Verstraete, onafhankelijk gemeenteraadslid 

07.05 - Tenten terrassen Markt.pdf5,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA 

07.06 - Het reservatiesysteem voor het zwembad maakt water.pdf6,3 Kb(pdf)

08 Einde van de zitting

Contact

Secretariaat

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 50
Fax
09 218 28 01
secretariaat@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30