Gemeenteraad 22 januari 2024

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 22 januari 2024 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 22 januari 2024 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 23 januari 2024. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Kennisname verslag algemene vergadering Audio van 8 december 2023.pdf42,1 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Toetreding Maldegem tot Meetjesman.pdf50,2 Kb(pdf)

03.02 - Verkaveling V529 Ecovillage Sogeta fase 2 goedkeuring ontwerpakte overdracht openbaar domein.pdf14,2 Kb(pdf)

03.03 - Goedkeuring wegenisontwerp omgevingsvergunningsaanvraag - Raverschootstraat 66 - STOCK Projects NV.pdf125,7 Kb(pdf)

03.04 - Paterskerk - Klooster - Kloostertuin_goedkeuring ontwerp van akte.pdf242,1 Kb(pdf)

03.05 - Paterskerk_goedkeuring ontwerp van addendum tot overdracht van rechten en plichten bij de overeenkomst van 12 februari 2020.pdf10,7 Kb(pdf)

03.06 - Goedkeuring protocol in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform.pdf1,2 Mb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V en de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.01 - Wegdek in slechte staat.pdf47,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.02 - Gemeentelijke informatieborden.pdf140,1 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 - Bronbemaling Tieltsesteenweg.pdf47,8 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.04 - Bijenplan.pdf52,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 - Wil Eeklo alsnog een gratis vaccinatiecampagne tegen mazelen organiseren.pdf80,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.06 - Overdraagbaarheid beurten containerpark.pdf61 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.07 - Kerstmarkt 2023.pdf53 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting