Gemeenteraad 23 januari 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 23 januari 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 23 januari 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 24 januari 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01 - Ontslag Dirk Van de Velde als gemeenteraadslid.pdf25,1 Kb(pdf)

01.01 - Installatie van een gemeenteraadslid Eglantina Bodurri.pdf76,5 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 - Algemeen bestuur - Organisatiebeheersing - Verslag algemene vergadering van 16 december 2022 van welzijnsvereniging Audio.pdf42,1 Kb(pdf)

02.02 - Veiligheidszorg - Noodplanning - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2022-2023-2024.pdf66,2 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur - Politieke organen - Vaststelling van een fractie.pdf49,1 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur - Politieke organen - Vaststelling rangorde raadsleden.pdf52,3 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie.pdf54,4 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie.pdf55,2 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur - Participatie - Deelname project “Lokaal Signaal” VVSG.pdf246,1 Kb(pdf)

04.06 - Algemene financiering - Retributies - Wijziging retributiereglement op het parkeren.pdf119,7 Kb(pdf)

04.07 - Cultuur en Vrije tijd - Infrastructuur - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur.pdf145,5 Kb(pdf)

04.08 - Cultuur en Vrije tijd - Uitleendienst - Wijziging retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur.pdf49,6 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.01 - Attractie eindejaar periode 2023 2024.pdf65 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.02 - Faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen.pdf46,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 - Verkoop flatjes Zonneheem.pdf60,5 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.01 - Menstruatie-armoede.pdf56 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

06.02 - Verplichte gemeenschapsdienst.pdf53 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

06.03 - Verkoop stadspatrimonium en sociale woningen.pdf58,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.04 - Goedkeuring meerjarenplanning, bekendmaking verkoop onroerend patrimonium.pdf44 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.05 - Stookplaats zwembad, wat is er aan de hand.pdf44,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.06 - Toekomst van voetbal in Eeklo, wat is er aan de hand.pdf44 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.07 - Cyberveiligheid.pdf63,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.08 - Fietsveiligheid in de Raverschootstraat.pdf272,1 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.09 - Catering Zonneheem.pdf64,9 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting

Downloads

Naar top