Gemeenteraad 23 oktober 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 23 oktober 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 23 oktober 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 24 oktober 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

VRAGENHALFUURTJE

  • Vraag van de heer Dimitri Nicoli – Groenaanleg Koning Boudewijnlaan en aanverwante straten

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Data raden 2024.pdf42,9 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen – Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad.pdf214,6 Kb(pdf)

03.02 - Algemeen bestuur – Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf847,8 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Politiereglement - Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf238,7 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur – GAS - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.pdf111,5 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken – Goedkeuring meerjarenplanwijziging Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf68,1 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken – Goedkeuring meerjarenplanwijziging Sint-Antonius van Padua.pdf72,7 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken – Goedkeuring meerjarenplanwijziging Sint-Vincentius Martelaar.pdf68,7 Kb(pdf)

03.08 - Algemene financiering - Delegatie gemeenteraad aan college - Bevoegdheidsverdeling 2023 - Heraanleg Markt.pdf90,7 Kb(pdf)

03.09 - Algemeen bestuur – Retributies – Wijziging retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers.pdf78,5 Kb(pdf)

03.10 - Algemeen bestuur - Retributies – Wijziging reglement STIP.pdf238,7 Kb(pdf)

03.11 - Veiligheidszorg – Noodplanning - Bekrachtiging burgemeestersbesluit m.b.t. BNIP rommelmarkt Kaaifeesten.pdf64,2 Kb(pdf)

03.12 - Veiligheidszorg – Speelautomatenhal - Aanvraag hernieuwing convenant voor de uitbating van de speelhal te Leopoldlaan 104 A.pdf106,7 Kb(pdf)

03.13 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Decreet gemeentewegen wijziging plan overdracht wegenis Kunstberg.pdf161,1 Kb(pdf)

03.14 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring wegenisontwerp en rooilijn omgevingsvergunningsaanvraag - OMV_2022146644 - Schaperijstraat 88.pdf312,6 Kb(pdf)

03.15 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring wegenisontwerp omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023049328 - Schaperijstraat 111.pdf126,8 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.01 - Bladkorvenplan.pdf47,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

04.02 - Aanleg oefenterrein leerling autobestuurders.pdf1,4 Mb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

04.03 - Dossiers gemeenteraadscommissie.pdf71,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V, Groen en de heer Mátyás Blanckaert, onafhankelijk raadslid:

04.04 - Verhogen subsidiebedrag voor het organiseren van buurtactiviteiten.pdf83,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen en de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.05 - Toekomst project De Plek-Jongerenhuis.pdf89,8 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 - Gevleugeld zebrapad in Gentsesteenweg.pdf55,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.02 - Toekomst brandweerkazerne Eeklo.pdf74 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.03 - Moskee Tieltsesteenweg.pdf53,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.04 - Verbouwingen CC De Herbakker.pdf51,7 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top