Gemeenteraad 24 januari 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 januari 2022, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 24 januari 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 25 januari 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Op 13 januari 2022 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Men dient het mondmasker gedurende de volledige vergadering op te houden, behalve wanneer er occasioneel iets gedronken of gegeten wordt.

 

OPENBARE ZITTING

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 13 januari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek.PDF50,5 Kb(pdf)

02      Mededelingen aan de gemeenteraad

03      Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04      Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 6 december 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening.PDF60,7 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 22 december 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening.PDF60,4 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Sint-Antonius Balgerhoeke - meerjarenplanwijziging – goedkeuring.PDF307,9 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Sint-Antonius Balgerhoeke - budgetwijziging 2021 1 – aktename.PDF46,1 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Sint-Antonius Balgerhoeke – budget 2022 – aktename.PDF45,9 Kb(pdf)

04.06 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Sint-Vincentius Martelaar - budgetwijziging 2021 1 – aktename.PDF45,4 Kb(pdf)

04.07 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Sint-Vincentius Martelaar – budget 2022 – aktename.PDF46,4 Kb(pdf)

04.08 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen– budget 2022 – aktename.PDF46,2 Kb(pdf)

04.09 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Kerkesteestraat voor de bouw van een elektriciteitscabine.PDF1,1 Mb(pdf)

04.10 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Grensonderzoek Raverschootstraat 66.PDF630,4 Kb(pdf)

04.11 - Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Goedkeuring hemelwaterplan.PDF66,1 Kb(pdf)

04.12 - Cultuur en Vrije tijd – Sport - Aanpassing reglement van inwendige orde Sportpark.PDF180,6 Kb(pdf)

04.13 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Bekken van de Brugse Polders - Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbestuur.PDF44,8 Kb(pdf)

04.14 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Bekken van de Gentse Kanalen - Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbestuur.PDF45 Kb(pdf)

04.15 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – CBE Leerpunt - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF56,5 Kb(pdf)

04.16 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Cevi NV – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF51,4 Kb(pdf)

04.17 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – COMEET - Aanduiding vertegenwoordiger Raad van Bestuur.PDF45,8 Kb(pdf)

04.18 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - De Kringwinkel Meetjesland vzw - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering.PDF45,2 Kb(pdf)

04.19 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – De Watergroep - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF44,9 Kb(pdf)

04.20 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – De Watergroep – Aanduiding bestuurder in het Riopactcomité.PDF45,3 Kb(pdf)

04.21 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Ethias - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF44,4 Kb(pdf)

04.22 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,4 Kb(pdf)

04.23 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Imewo - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF44,7 Kb(pdf)

04.24 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Imewo - Voordracht kandidaat-lid Regionaal Bestuurscomité Oost en Raad van Bestuur.PDF53,3 Kb(pdf)

04.25 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – IVM - Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering.PDF45,9 Kb(pdf)

04.26 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – IVM - Aanduiding bestuurder met stemrecht.PDF45,6 Kb(pdf)

04.27 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Logo Gezond+ - Voordracht bestuurder Raad van Bestuur.PDF50,9 Kb(pdf)

04.28 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – MBV - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,6 Kb(pdf)

04.29 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – OVSG - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF51,9 Kb(pdf)

04.30 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Regionaal Landschap Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,8 Kb(pdf)

04.31 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Samenwerking Voor Agrarisch Landschap vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,7 Kb(pdf)

04.32 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Veneco - Aanduiding vertegenwoordigers diverse overlegstructuren.PDF48,4 Kb(pdf)

04.33 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Voordracht bestuurder raad van bestuur.PDF45,6 Kb(pdf)

04.34 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Volkskrediet De Toren - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,1 Kb(pdf)

04.35 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – VVOG - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,3 Kb(pdf)

04.36 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Waterschap Burggravenstroom – Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering.PDF45,1 Kb(pdf)

04.37 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Wooncentrum Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordiger beheerscomité.PDF46,6 Kb(pdf)

04.38 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Zefier CVBA - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF44,7 Kb(pdf)

05      Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.01 - Voorstel van motie over de elektrificatie van de treinlijn Ronse-Eeklo (lijn 86 en lijn 58) en een verbetering van het aanbod.PDF82,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 - Voorstel tot uitbreiding van de “Premie voor het aanleggen van een groendak” met een tussenkomst voor een stabiliteitsonderzoek.PDF89,6 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter:

05.03 - COMEET – Aanduiding bestuurder met raadgevende stem.PDF58 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter:

05.04 - IVM – Aanduiding bestuurder met raadgevende stem.PDF57,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.05 - Zonnedelen op sociale woningen.PDF88,7 Kb(pdf)

06      Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.01 - Energiedelen.PDF59 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.02 - Cultuurcentrum De Herbakker, PV van opening verslagen van de renovatiewerken.PDF45,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

06.03 - Voetbalterrein FCE Meetjesland - leugens of misverstanden.PDF65,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.04 - Stand van zaken budget en timing verbouwing CC de Herbakker.PDF41,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

06.05 - Stand van zaken Paterskerksite.PDF76,1 Kb(pdf)

GEHEIME ZITTING

07      Algemeen bestuur – GAS - Aanstelling van gemeentelijke GAS-vaststeller

08      Einde van de zitting

Downloads

Naar top